Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Premieoverzicht 2024

Pensioen, gezondheidszorgfonds, WW… Er worden meerdere premies geheven. Een aantal betaalt de werknemer zelf en andere komen voor rekening van werkgever. Het KVGO maakte voor de leden een handig overzicht.

De brochure bevat uiteraard de tabellen met diverse premies. Zoals voor de WIA, ZVW, WGA, Ziektewet en het derde WW-jaar (SPAWW). Ook de premies voor de bedrijfstakfondsen zijn vermeld. Denk daarbij onder andere aan het pensioen. De premies voor de verzekeringen zoals geregeld in hoofdstuk 5 van de Grafimedia cao staan erin. Bij al deze premies wordt uitleg gegeven. Daarnaast komen het eigenrisicodragen en de Verzuimverzekering bij Centraal Beheer aan bod.

Wijzigingen

Er is een aantal verschillen ten opzichte van vorig jaar. Zo gaat bijvoorbeeld de premie voor het derde WW-jaar (SPAWW) omlaag van 0,15% naar 0,08%. Dit is een werknemerspremie. Ook gaat de premie van de compensatieverzekering omlaag van 0,041% naar 0,020%. De premie van de WGA-hiaatverzekering daalt eveneens, van 0,45% naar 0,30%.

Het maximum loon voor de sociale verzekeringen (ook wel max. sv-loon genoemd) gaat omhoog van 66.956 naar 71.628 euro. Hierdoor gaat ook de maximum premiegrens omhoog die zowel voor de werknemersverzekeringen wordt gehanteerd als voor de bedrijfstakfondsen. Hierdoor is bijvoorbeeld in 2024 de maximum pensioengrondslag 54.685 euro. Deze bedroeg vorig jaar 50.510 euro.

Brochure

De brochure is exclusief voor leden het KVGO en wordt binnenkort verstuurd. Klik hier voor de digitale versie.