09 februari 2016 | Amstelveen

Premierestitutie werkgevers FWG en ROGB WIA regelingen

Op basis van afspraken die gemaakt zijn bij het akkoord van de Grafimedia cao zullen werkgevers die hebben deelgenomen aan de FWG-regeling (de VUT) en de WIA-regelingen (kop/drempel respectievelijk hiaatregeling) in februari restitutie van premies krijgen.

De exacte voorwaarden en de procedures zijn beschreven in twee documenten:

  • Afspraken ROGB over FWG premierestitutie Grafimedia regelingen;
  • Reglement premierestitutie ROGB WIA regelingen.

De berichtgeving over de hoogte van het te restitueren bedrag alsmede de uitbetaling zal plaatsvinden door de uitvoeringsorganisaties: voor FWG is dat Timeos en voor de WIA-regelingen Centraal Beheer Achmea.

Medio februari gaan beide restitutie-acties geëffectueerd worden.

De documenten zijn – alleen voor leden – hier te downloaden.

Beide documenten zijn overigens ook op de Personeelswijzer te vinden

Ook interessant...

09 februari 2022

Vertrouwenspersoon

07 december 2012

Centraal Beheer

01 januari 2022

Zorgverzekering Zilveren Kruis 2022

01 januari 2020

RI&E Grafimedia