Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Prikkl: gratis quickscan RVU

Het bureau dat cao-partijen selecteerden voor het financieel advies, Prikkl, ontwikkelde een quickscan in het kader van de Regeling vervroegd uittreden Grafimedia. Hiermee zien werknemers binnen 15 minuten of de RVU past in hun financiële situatie. Tot 1 oktober 2021 is de quickscan gratis.

Zware beroepen: RVU

Sinds 1 juli 2021 kunnen werknemers met een zwaar beroep en die voldoen aan de voorwaarden, een aanvraag indienen voor de Regeling vervroegd uittreden Grafimedia, kortweg RVU. Met deze regeling kunnen zij vanaf 65 jaar stoppen met werken. Zij ontvangen tot aan de AOW-leeftijd een uitkering van maximaal 1.847 euro bruto per maand (2021, op basis van een fulltime dienstverband). De werknemer kan dit bedrag aanvullen door bijvoorbeeld pensioen eerder uit te laten keren of eigen middelen in te brengen.

Quickscan RVU

Voor mensen die in aanmerking komen voor de RVU heeft Prikkl een quickscan ontwikkeld. Dit is een kort persoonlijk telefonisch gesprek met een financieel coach. Tijdens dit gesprek krijgen werknemers:

  • Uitleg over de financiële aspecten van de RVU-regeling
  • Inzicht of de RVU-regeling past in hun financiële situatie (kan ik me het veroorloven?)
  • Een persoonlijk verslag om alles rustig na te lezen.

Indien gewenst kan een verdiepend vervolggesprek worden ingepland voor meer details. Hiervoor geldt de regeling rondom financieel inzicht in de Grafimedia cao (artikel 6.4.2). Werkgevers die KVGO-lid zijn kunnen bij het A&O-fonds Grafimedia subsidie aanvragen voor de helft van de kosten van het financieel advies. Deze subsidieregeling is verlengd tot in ieder geval 1 januari 2022.

Kosteloos tot 1 oktober 2021

Prikkl biedt de quickscan tot 1 oktober 2021 kosteloos aan. Werkgevers kunnen hun werknemers aanmelden via klantenservice@prikkl.nl o.v.v. quickscan of bellen met 085-8000 184. Uiteraard is het ook mogelijk om eerst meer informatie in te winnen.

Meer weten over de RVU?

Neem dan contact op met Kirsten Linders of Aukje van het Nederend. Zij zijn te bereiken via info@kvgo.nl en 020-5435 678.