Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Print is het beste hulpmiddel om leesvaardigheid te ontwikkelen

“Studenten die vaker gedrukte boeken lezen, presteren beter bij het lezen, besteden meer tijd aan lezen en lezen meer met plezier dan studenten die meer lezen vanaf digitale apparaten.
“Het vaker lezen van digitale teksten laat zelfs een ‘negatieve associatie met leesprestaties’ zien.”

Dit zijn enkele van de belangrijkste bevindingen van een nieuw OESO / PISA-rapport: 21st Century Readers: Developing Literacy Skills in a Digital World.

In een overtuigend rapport dat deze week werd gepubliceerd, bevestigt PISA (het programma voor internationale studentenbeoordeling van de OESO) dat studenten beter presteren als ze lezen van gedrukt materiaal in plaats van digitale apparaten. Dit onderzoek is een duidelijk signaal naar ouders en onderwijsaanbieders dat er meer moet worden gedaan om het lezen in print veilig te stellen voor de toekomst van het onderwijs.

Volgens het OESO / PISA-rapport leest in totaal ongeveer een derde  van de studenten zelden of nooit boeken. Daar waar een derde van de studenten boeken vaker op papier leest, leest 15% vaker op digitale apparaten en leest 13% even vaak op papier en digitaal.

Deze cijfers zijn alarmerend. Hoewel het positief is dat de voorkeur uitgaat naar het lezen van gedrukte boeken, leest twee derde van de studenten niet genoeg – of genoeg in druk – om de beste kans te krijgen om sterke geletterdheid te ontwikkelen. Dit zal verstrekkende gevolgen hebben. Het ontwikkelen van sterke geletterdheid is cruciaal in onze met kennis verzadigde digitale samenlevingen. Jongeren moeten de beste tools krijgen om autonoom door digitale omgevingen te navigeren en het lawaai van ‘nepnieuws’ en desinformatie te doorbreken.

Het staat vast dat print het beste hulpmiddel is om de nodige leesvaardigheid te ontwikkelen in onze digitale wereld. Intergraf dringt er bij onderwijsprofessionals in heel Europa op aan om het advies van dit OESO / PISA-rapport (en ander onderzoek) ter harte te nemen door actief reclame te maken voor gedrukt leesmateriaal op scholen.

De OESO is niet de eerste die dergelijke duidelijke bevindingen publiceert. Intergraf promoot al lang de resultaten van het COST Action E-READ Initiative, een grootschalig onderzoek inclusief metastudie, waaruit in 2018 bleek dat het lezen van gedrukte materialen beter is voor de onderwijsresultaten van jongeren als het gaat om begrip, concentratie en kritisch denken en diepgaand lezen.

Het volledige OESO / PISA-rapport is hier te downloaden.

Het persbericht van Intergraf met de belangrijkste uitkomsten van het rapport vind je hier.