Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Privacywet staat bovenaan agenda in uitverkochte KVGO-sessie

De nieuwe wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens, die eind mei dit jaar van kracht wordt, staat bovenaan de agenda bij veel grafimedia-ondernemers. Dat bleek uit de grote opkomst tijdens een tweede informatiebijeenkomst die op 13 maart werd gehouden in Soest. Met meer dan 110 aanwezige leden en medewerkers moest het KVGO het bordje ‘vol’ ophangen.

“We zijn blij met deze grote opkomst. Dat toont aan dat ondernemers dit onderwerp terecht belangrijk vinden,” stelde Maarten Reuderink, beleidsmedewerker milieu, arbo en energie.

Toch bleek uit een eerste peiling dat nog niet veel bedrijven al beschikken over verwerkersovereenkomsten, één van de vereisten uit de nieuwe wetgeving. Die ‘wet’ is dan de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG, een van de Europese Unie afkomstige regelgeving die er voor zorgt dat de vereisten rond de bescherming van persoonsgegevens in vrijwel heel Europa op één lijn zijn gebracht. Die verordening is in Nederland geregeld met de Uitvoeringswet AVG.

Straf tempo
Reuderink liet in straf tempo de verschillende aspecten van die AVG de revue passeren. Daarbij gaat het onder meer om de verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke en het onderscheid tussen die beide, het register dat elk bedrijf moet bijhouden over persoonsregistraties, het eventueel aanstellen van een functionaris persoonsgegevens en de vereisten rond de registratie van het eigen personeel.

Ook ging hij in op de Autoriteit Persoonsbescherming, de instantie die in Nederland toezicht houdt op de verordening, de regels verder uitwerkt in handleidingen en ook boetes op kan leggen in geval van overtreding.

“Het zal niet zo zijn dat de AP straks opeens overal bij grafische bedrijven binnen gaat vallen. De controle gebeurt aan de hand van een risicoanalyse. Maar dat neemt niet weg dat u als grafisch ondernemer wel aan de nieuwe regels zult moeten voldoen.”

Positief verhaal
Adviseur Tobias op den Brouw van Dienstencentrum vulde vervolgens nog een aantal praktische elementen in. Hij trok dat breder naar het fenomeen ‘datasecurity’.

“Elk bedrijf wordt vele malen per dag aangevallen, het is zaak dat u daar de juiste maatregelen tegen neemt.”

Over de AVG zelf, stelde Op den Brouw dat er nog veel vage gebieden blijven. “We verwachten de komende tijd nog veel informatie, ook van de Autoriteit Persoonsbescherming.”

Hij bond ondernemers vooral op het hart om opdrachtgevers te informeren over hun activiteiten rond de AVG. “Maak er een positief verhaal van en laat zien dat en hoe je deze zaak aanpakt.”

Ledenvoordeel
Om de leden bij de implementatie van de AVG in hun bedrijf te ondersteunen, heeft het KVGO – samen met het Dienstencentrum – een aantal hulpmiddelen ontwikkeld. Zo is er een stappenplan om de invoering systematisch voor te bereiden en uit te voeren en zijn er ook modelovereenkomsten voor de verantwoordelijke, de verwerker en de door grafische bedrijven in te schakelen subverwerker.

Bovendien stelde het KVGO een lijst adviseurs functionarissen gegevensbescherming op met specialisten die ervaren zijn in het privacy recht.