Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Prognose indirecte kostenontwikkeling 2017

Voor een aantal grafimedia bedrijven kunnen de indirecte kosten in 2017 lager uitvallen. Of dat inderdaad het geval is hangt sterk af van de opbouw van die indirecte kosten in het individuele bedrijf. Over de hele linie gezien is de ontwikkeling volgend jaar zeer gematigd.

Uit de in opdracht van het KVGO gemaakte jaarlijkse berekening van de indirecte kosten op basis van de Macro-economische verkenning (MEV) komt naar voren dat de meeste componenten die de indirecte kosten bepalen beperkt zullen stijgen. Grote uitzondering is echter de rente. Het CPB verwacht dat de lange rente de 0 procent zal benaderen en dat de korte rente zich verder in negatieve zin zal ontwikkelen.

Richting
Hoewel bedrijven in de praktijk niet met dergelijke percentages te maken hebben, gaat het ook voor hen om de richting waarin de rente zich beweegt. De verdere daling van de rente kan dan ook gunstig zijn voor de indirecte kosten.

Verder laat de post ‘Indirecte materialen’ een stijging zien van 2,5 procent, een flinke toename vergeleken bij de daling waar we in het lopende jaar mee te maken hebben. ‘Arbeidskosten’ zullen in 2017 gematigd toenemen met 2,0 procent.

De geringe stijging van de sociale werkgeverslasten speelt daarbij een belangrijke rol. Voor ‘Afschrijvingen’ wordt een toename voorzien van 2,4 procent vergeleken bij een destijds verwachte groei voor 2016 met 3,3 procent. ‘Diensten van derden’ en ‘Verzekeringen’ zullen ook in 2017 niet bijzonder sterk stijgen, resp. met 1,8 procent en 2,4 procent.

Grafimediabedrijven verschillen onderling en de diverse kostensoorten zullen bij ieder bedrijf een ander effect op het totaal hebben.

Calculator
Exclusief voor KVGO-leden is een applicatie beschikbaar waarmee KVGO-leden een prognose van de komende indirecte kosten voor hun bedrijf op een rij  kunnen zetten.