Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Rapportageplicht werkgebonden personenmobiliteit

Heb jij meer dan 100 werknemers in dienst, dan ben je verplicht om vanaf 1 januari 2024 alle werkgebonden mobiliteit van jouw medewerkers te registreren en te rapporteren. Dit volgt uit de wet Werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Het gaat daarbij om zakelijk verkeer én woon-werkverkeer.

Het KVGO heeft een overzicht gemaakt met daarin:

  • een totaaloverzicht van de wijzigingen wetgeving mobiliteit
  • een korte introductie van WPM
  • een verwijzing naar de RVO
  • de 4 registratie categorieën in detail
  • de 2 registratie oplossingen van partners

We raden je aan tijdig de hoofdlijnen van de rapportageplicht na te lezen en na te gaan of je de registratiesystemen al op orde hebt. In het overzicht zul je zien dat het voor sommige zaken slechts kleine aanpassingen betreft (bv. declaraties). Wat wel ingrijpend kan zijn is de verplichting tot registratie van woon-werk verkeer. Hiervoor bestaan 2 registratiesystemen:

  1. ritregistratie
  2. een jaarlijkse enquête

    Wil je meer weten over de WPM, download dan hier het KVGO overzicht WPM (alleen voor leden):