Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

REACH-restrictie op diisocyanaten vanaf 23 augustus van kracht!

Sinds november 2022 hebben wij meerdere keren gepubliceerd over de REACH-restrictie op diisocyanaten en de plicht om werknemers op te leiden. Iedereen die vanaf 24 augustus 2023 met een product werkt dat meer dan 0,1% diisocyanaten bevat moet een opleiding hebben gevolgd over veilig gebruik van deze producten. Je hebt dus nog (slechts!) 2 weken de tijd om dit te regelen.

Wat zijn diisocyanaten?

Diisocyanaten is een groep chemicaliën die als belangrijke grondstof dienen bij de productie van o.a. schuimen, coatings, lijmen en afdichtingsmiddelen. In onze sector komt het voor in onder meer in verven en inkt, lak, coatings en lijm(poeders). Harders en hechtingsverbeteraars van drukinkten kunnen ook diisocyanaten bevatten.

Blootstelling

Ondanks hun nut, kunnen ze schadelijk zijn voor de gezondheid als ze niet juist worden behandeld. Blootstelling kan leiden tot irritatie van de huid, ogen en luchtwegen, met zelfs allergie of astma en andere ademhalingsproblemen tot gevolg. Daarom is het belangrijk om passende voorzorgsmaatregelen te nemen en veiligheidsrichtlijnen te volgen bij het werken met diisocyanaten.

Hoe herken ik of er diisocyanaten in producten zitten?

Op de verpakking van producten met diisocyanaten verkocht na 24 februari 2022 moet de volgende zin staan: ‘Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.’ Bij oudere producten of bij twijfel kijk dan naar de samenstelling van een product. Dit kun je vinden in rubriek 3 van het veiligheidsinformatieblad. Bij twijfel vraag dan bij je leverancier na of het product onder de restrictie valt.

Heb jij alles op orde?

Weet jij zeker of er diisocyanaten in producten aanwezig zijn in het bedrijf? Is iedereen die met diisocyanaten werkt aantoonbaar opgeleid? Dan hoef je enkel bij een nieuwe medewerker vast te stellen of deze opgeleid moet worden. Heb jij echter nog niet gecontroleerd of er met diisocyanten wordt gewerkt of twijfel je, onderneem dan alsnog actie.

Opleiden – wie?

Iedereen die vanaf 24 augustus 2023 met een product werkt dat meer dan 0,1% diisocyanaten bevat moet een opleiding hebben gevolgd over het veilig gebruik van deze producten. Het is niet beperkt tot mensen in loondienst: ook uitzendkrachten, zelfstandigen en stagiairs die met diisocyanaten in aanraking kunnen komen, moeten de opleiding volgen. Dit geldt vanaf het eerste moment dat mensen met deze stoffen werken. De inhoud van de opleiding is voorgeschreven en hangt af van de taken die uitgevoerd worden met de producten. Dat komt omdat bij sommige werkzaamheden de blootstelling hoger is, en er dus een hoger risico is. Daarnaast moet de opleiding iedere vijf jaar herhaald worden en de gebruiker (en de werkgever) moet kunnen aantonen dat hij deze opleiding succesvol afgerond heeft. De werkgever (of de ZZP’er) moet dus registreren welke medewerkers de opleiding succesvol hebben afgerond.

Opleiden – waar, hoe en kosten?

De opleiding wordt aangeboden door een webmodule op Safe use of Diisocyanates. Deze opleiding volg je dus online en duurt ongeveer twee uur. De opleiding kost 5 euro per cursist. In de opleiding leer je over het onder controle houden van de blootstelling aan diisocyanaten via de huid en de luchtwegen op de werkplek. Er zijn drie niveaus; basis, middelhoog en hoog. Het niveau dat moet worden gevolgd, hangt af van het blootstellingsrisico. De webmodule is ontwikkeld door de producenten van de stoffen waarin diisocyanaten voorkomen en kent enkele beperkingen. Het zorgvuldig lezen van de handleiding vóór ingebruikname van het product voorkomt veel problemen. Daarnaast komt er door verkeerde vertalingen soms wat typisch taalgebruik voor. Het is goed hier goed naar te kijken.

Vragen?

Bij vragen over diisocyanaten kun je uiteraard contact opnemen met het KVGO via: info@KVGO.nl