Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Reacties gevraagd voor de aanvangseffectbeoordeling “Herziening EU-regels voedselcontactmaterialen”

De Europese Commissie (EC) is begonnen met een aanvangseffectbeoordeling (Inception Impact Assessment, IIA) t.b.v. de ‘Herziening van EU-regels voor materialen die met levensmiddelen in contact komen’

Hiertoe wil de EC reacties hebben van het bedrijfsleven. Tot 29 januari 2021 kunt u reageren. In het te downloaden Engelstalig document van de EC hierover worden de problemen van de EC met het huidige wetgevingskader uiteengezet en worden mogelijke nieuwe beleidsmogelijkheden geschetst.

In Intergraf-verband werken wij aan een reactie n.a.v. de oproep van EC. Mocht u commentaar geven dan ontvangen wij graag een afschrift daarvan bij voorkeur voor 15-1-2021 zodat wij met uw commentaar rekening kunnen houden.

Voor inlichtingen en reacties: Maarten Reuderink (020 – 54 35678 of stuur een e-mail aan info@kvgo.nl onder vermelding “EU-aanvangsbeoordeling voedselcontactmaterialen”).

Zie: