Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Rechter verwerpt eis ISZW instellen onafhankelijke klachtencommissie/herinspectie

In 2017/2018 heeft de ISZW (arbeidsinspectie) meerdere bedrijven in Nederland bezocht waaronder een 20-tal grafische bedrijven. Voor zover wij weten hebben vrijwel alle bedrijven eisen opgelegd gekregen met betrekking tot het voeren van een arbobeleid op het gebied van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en dan vooral gericht op het gebied van het voorkomen van pesten en discriminatie op de werkvloer. De gestelde eisen waren zeer uitgebreid en gedetailleerd beschreven.

De rechtbank Noord-Nederland heeft een niet-grafische bedrijf op 05-04-2019 in beroep gelijk gegeven. Zij vond de eisen van ISZW onterecht.

Uitspraak rechtbank

De rechtbank oordeelde als volgt: “De in de artikelen 3 (arbobeleid) en 5 (RI&E) van de Arbowet opgenomen bepalingen zijn zogenoemde open normen en bevatten doelvoorschriften. Samengevat is de rechtbank van oordeel dat de mate van gedetailleerdheid van de door verweerder (minister SZW) gestelde tweede eis op gespannen voet staat met de bedoeling van de wetgever, terwijl onvoldoende is onderbouwd dat de gestelde eis, gelet op de specifieke omstandigheden van het bedrijf, noodzakelijk is om de doelstelling te bereiken.

Door in dit verband enkel aan te geven dat uit de stand van de wetenschap volgt dat een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie noodzakelijk is om de doelen te bereiken, heeft verweerder het bestreden besluit onzorgvuldig voorbereid en onvoldoende gemotiveerd”.

De minister van SZW heeft geen beroep tegen deze uitspraak ingesteld. Dit is enigszins verbazingwekkend, gezien het optreden van de inspectiedienst en het belang dat ISZW eerder hechtte aan de inhoud van haar eisen.

Lopende rechtszaak KVGO-lid

Met steun van het KVGO loopt er ook een rechtszaak bij de rechtbank Den Haag over hetzelfde onderwerp. Hierbij gaat het met name over het instellen van een onafhankelijke klachtencommissie.

Standpunt KVGO

Deze uitspraak versterkt het standpunt van het KVGO dat ISZW te ver is gegaan. Verder is het KVGO van mening dat gezien de wetsgeschiedenis het instellen van een klachtencommissie niet via een eis afgedwongen kan of mag worden.

Principieel vindt het KVGO dat indien een dergelijke regeling noodzakelijk zou zijn, de wetgever dit behoort te regelen onder andere ter voorkoming van ongelijke behandeling. Dit omdat het bedrijven die in een gelijke situatie bevinden als bedrijven die bezocht zijn door inspectiedienst geen eis hebben opgelegd gekregen en omdat ISZW in beginsel alleen bedrijven met >50 medewerkers heeft bezocht.

Arbocatalogus

De eis ondergraaft daarnaast ook de bevoegdheid van sociale partners op het gebied van de arbocatalogus om zelf invulling te geven aan PSA. Bijvoorbeeld via de arbocatalogus voor de betreffende branche. Deze wordt nu doorkruist door de zeer gedetailleerde voorschriften van de inspectiedienst. Naar onze mening schieten deze hun doel voorbij en zijn ze derhalve ook niet noodzakelijk  indien een bedrijf een gezond arbobeleid voert.

Her-inspectie bedrijven/gebondenheid opgelegde eisen waartegen geen bezwaar is gemaakt

Van een van onze leden hebben wij vernomen dat het een her-inspectie krijgt. Daarbij zal tevens gekeken worden naar de naleving van de eis op PSA-gebied. Wij willen er met klem op wijzen dat voor bedrijven die deze eis opgelegd hebben gekregen, deze verbindend is indien het bedrijf daartegen geen bezwaar en beroep heeft ingesteld.

Branchevertrouwenspersoon

Op 11 juli 2019 hebben wij u ingelicht dat er een branchevertrouwenspersoon is waar al onze leden gebruik van kunnen maken. Voor deze regeling verwijzen wij naar de KVGO-website.

Nadere informatie en bevindingen controles

Wordt uw bedrijf gecontroleerd? We horen graag wat de bevindingen zijn!
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Maarten Reuderink via 020 – 54 35 678.