Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Recyclingbeheerbijdrage ter dekking PRN-systeemkosten – voortaan elk jaar in 1e kwartaal!

In het eerste kwartaal wordt er een recyclingbeheerbijdrage (de systeemheffing) van
€ 2,60 geheven per ton papier en karton niet zijnde verpakkingen (grafisch papier en karton) die dient ter dekking van de instandhoudingskosten van de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) en de Stichting Verwijderingsfonds (SVF). Met ‘systeemkosten’ worden onder andere personeelskosten, de huur van het pand en kantoorkosten bedoeld. Daarom wordt deze afvalbeheersbijdrage ook wel systeemheffing genoemd.

Systeemheffing voortaan 1x per jaar in het 1e kwartaal

Op verzoek van een aantal andere brancheverenigingen wordt de systeemheffing voortaan één keer per jaar geheven en wel steeds in het eerste kwartaal gedurende de resterende periode van het 6e papiervezelconvenant. Deze loopt nog tot 31-12-2022.

Systeemheffing

Zowel de systeemheffing als een ‘ketendeficitheffing’ voor grafisch papier en karton dient betaald te worden ‘door iedereen die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als eerste in Nederland papier of karton afneemt dat niet gebruikt wordt voor verpakkingen met het doel dit (on-)bewerkt aan een ander op de Nederlandse markt ter beschikking te stellen en verder bij import van kant en klare producten van papier en karton’. Bedrijven die hun papier in Nederland inkopen bij de papiergroothandel betalen die heffing al via de factuur van deze groothandel. De andere bedrijven krijgen een factuur van de SVF.

Verschillende heffingen

De komende heffing heeft niets te maken met een mogelijke heffing die de SVF kan opleggen indien er een ketendeficit ontstaat.
De ketendeficitheffing (afvalbeheersbijdrage papier- en karton) wordt alleen opgelegd indien de marktprijs voor oud papier en karton zakt onder de kostprijs voor het inzamelen van oud papier en karton. De ketendeficitheffing dient om de inzameling van oud papier en karton en de herverwerking daarvan in stand te kunnen houden. Sinds het afsluiten van het 1e papiervezelconvenant in 1998 is er gelukkig pas eenmaal – in 2009 – een ketendeficitheffing opgelegd.

Goedkoper systeem

Ter voorkoming van misverstanden: de systeemheffing – de afvalbeheersbijdrage voor papier en karton – heeft dus niets te maken met de afvalbeheersbijdrage voor verpakkingen van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen die op dit ogenblik € 22 per ton papier of karton bedraagt. Omdat de papierketen al sinds 1998 haar productverantwoordelijkheid heeft genomen door het afsluiten van de papiervezelconvenanten hebben producenten niet te maken met een voortdurende heffing zoals bij verpakkingen het geval is. Hierdoor is de branche voor grafisch papier en karton goedkoper uit dan in een systeem zoals die voor verpakkingen.

Meer informatie?

Bel Maarten Reuderink, tel.: 020 543 56 78, of neem contact op met de PRN/SVF-helpdesk via de mail: helpdesk@prn.nl of 020 654 09 89 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.