Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Regeling derde ww-jaar verlengd

Vandaag maakte de Stichting PAWW bekend dat de regeling voor de Grafimedia is verlengd.

Wat is SPAWW ook alweer?

Een aantal jaar geleden is de WW (werkloosheidswet) aangepast. Voorheen was de maximale WW-duur 38 maanden. Nu is dat nog 24 maanden.

Ook is de opbouw veranderd waardoor het langer duurt voordat een werknemer de maximale WW-duur heeft opgebouwd. Deze wijzigingen gelden overigens ook voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

De centrale sociale partners, de overkoepelende werknemers- en werkgeversorganisaties, spraken toen met elkaar af om de mogelijkheid te bieden deze aanpassingen te repareren.

SPAWW

Die afspraak van de landelijke sociale partners heeft uiteindelijk geleid tot oprichting van de SPAWW (Stichting Private Aanvulling WW & WGA) en de huidige regeling.

Als een bedrijf, of in ons geval een sector, wil dat zijn werknemers gebruik maken van deze regeling, dan moet dat bedrijf of die sector bij de SPAWW worden aangesloten. Cao-partijen in de Grafimedia hebben dit gedaan. Deze regeling liep op 1 oktober 2022 af, maar is nu verlengd tot 1 oktober 2027.

De premie voor deze regeling wordt betaald door werknemers en bedraagt in 2022 0,2%.

Verzekeringsbewijs in portaal

Werkgevers ontvangen in het portaal van de Stichting PAWW een verzekeringsbewijs met de nieuwe looptijd. De stichting PAWW zet in het portaal, zoals gewoonlijk, de aangiften klaar zodat werkgevers aangifte kunnen doen voor het eerstvolgende tijdvak.

Zie ook: