Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Regeling ‘voorwaardelijke extra pensioen’ PGB beëindigd

De ‘Regeling voorwaardelijk extra pensioen’ van het PGB (ook wel: voorwaardelijke backservice) wordt beëindigd. Dit hebben sociale partners, verenigd in de ROGB, besloten. De reden hiervoor is dat er voor deze regeling geen financiële middelen meer zijn.

De regeling voorwaardelijke extra pensioenopbouw is in 2005 ontstaan, toen de regeling rond VUT en vroegpensioen wijzigden. De regeling voorzag in voorwaardelijke extra pensioenopbouw over grafische dienstjaren voor 2006. Steeds per geboortejaar en voor zover de financiële middelen voorhanden waren

In 2012 is besloten de premieheffing voor deze regeling stop te zetten. Dit hield verband met het feit dat voor de reguliere pensioenopbouw een hogere premie nodig was en tegelijkertijd verhoging van het premiepercentage (19,5%) ongewenst werd geacht. Toen is ook besloten vanuit een nog bestaande reserve voor een aantal geboortejaren deze regeling nog te financieren.

Het Pensioenfonds PGB zal de betrokken deelnemers nader informeren.

Nu al vragen? Neem per e-mail contact op met Maarten Jansen van het KVGO.