Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Reglement RVU gewijzigd

Sinds 1 september 2021 kunnen medewerkers die aan de voorwaarden voldoen gebruik maken van de Regeling Vervroegd Uittreden Grafimedia. Een aantal van die voorwaarden is gewijzigd.  

Regeling vervroegd uittreden (RVU) 

Werknemers die in de periode 1 september 2021 tot en met 31 december 2025 65 jaar oud zijn of worden én de afgelopen 10 jaar in de sector in een zwaar beroep hebben gewerkt kunnen gebruik maken van de Regeling vervroegd uittreden Grafimedia, oftewel de RVU-Grafimedia. In het reglement is uitgewerkt wat tot een zwaar beroep wordt gerekend. 

Onderbrekingen 

In het reglement RVU is bepaald dat werknemers 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag onafgebroken een zwaar beroep moeten hebben uitgevoerd. Eerder waren perioden van in totaal maximaal 6 weken onderbreking van de termijn van 10 jaar toegestaan. Dit is gewijzigd. In het reglement RVU is nu bepaald dat onderbrekingen van in totaal maximaal 12 weken zijn toegestaan. 

In sommige gevallen geldt voor recht op deelname aan de RVU een (of meer) aanvullende voorwaarde(n): 45 jaar of langer werkzaam zijn in de Grafimedia branche. Ook bij deze termijn waren onderbrekingen van in totaal maximaal 6 weken toegestaan en ook dit is gewijzigd. Nu is bepaald dat onderbrekingen van in totaal maximaal 24 weken zijn toegestaan. 

Cao ASF-regelingen 

Het reglement RVU is opgenomen in de cao ASF-regelingen, ook wel de fondsen-cao genoemd. Deze cao is sinds 21 december 2021 algemeen verbindend verklaard. De wijziging van het reglement RVU is hierin verwerkt.