Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Reinier de Koning roept KVGO-leden op: lees en denk mee

Tijdens de digitale AV van het KVGO gaf Reinier de Koning, eerste onderhandelaar van de werkgeversdelegatie, een inkijkje in het cao-proces tot nu toe. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om de KVGO-leden op te roepen om het vooral met aandacht en interesse te blijven volgen.

De start

De werkgeversdelegatie ging half september van start met het ophalen van het net bij de achterban. Hiervoor is een bijeenkomst georganiseerd in Amersfoort die zeer bruikbare informatie opleverde. De delegatie heeft dit vervolgens verwerkt tot een voorstellenbrief. In de tussentijd vond een informeel treffen plaats met de vakbonden. Dat was niet alleen om kennis te kunnen maken met de nieuwe onderhandelaar van vakbond De Unie, maar ook om te polsen wat zij belangrijk zouden kunnen vinden.

Eerste formele sessie met de vakbonden: uitwisselen voorstellenbrieven

Het eerste cao-overleg vond plaats op 30 november en was volledig digitaal. Tijdens dit overleg werd de vakbonden uitgebreid de ruimte geboden voor het geven van een toelichting op hun perspectief en voorstellen voor aanpassing van de cao. Werkgevers hebben op hun beurt de tijd genomen voor hun perspectief. ‘Het is zeer zinvol voor het wederzijds begrip om dit op zo’n manier te bespreken’, aldus Reinier de Koning.

Het werkgeversperspectief

Zoals de titel van onze voorstellenbrief aangeeft, zitten we wat werkgevers betreft middenin de fase van herstel. Vele grafische bedrijven hebben de recente crisis doorstaan, maar de vraag is hoe. Regelingen als NOW, TVL en uitstel van belastingbetaling boden financiële ruimte. Als het omzetverlies niet ernstig genoeg was, moet de NOW op z’n deels worden terugbetaald en ook de belastingen moeten betaald gaan worden. Bedrijven zitten dus met schulden. Daarnaast is er door verstoringen in de productie- en distributieketen sprake van – flink – duurder geworden materiaal en het lukt zeker niet altijd om dit door te berekenen. Margeverlies is het gevolg. De omzetten lijken weer te groeien maar zijn nog lang niet op het niveau van 2019. Dan hebben we ook nog de inflatie, onder meer door de stijgende energieprijzen. Er is derhalve weinig ruimte voor loongroei.

Belangrijke thema’s zijn daarnaast onder meer het opleiden en binden van personeel, gezondheid en vitaliteit.

Het huishoudboekje

Tijdens het overleg op 30 november kwam duidelijk naar voren dat werkgevers en werknemers iets gemeenschappelijks hebben: het huishoudboekje staat onder druk. Wat geldt voor werknemers, geldt ook voor werkgevers. Reinier de Koning: ‘We hebben er begrip voor dat de inflatie ervoor zorgt dat je minder kunt kopen voor je geld, evenals de loongroei die in 2021 beperkt is geweest. Dat gaan wij als werkgevers echter niet op kunnen lossen.’ Wat ook duidelijk werd, is dat werkgevers en de vakbonden verschillend kijken naar welke route we moeten bewandelen naar herstel. De afstand is groot en het zal niet gemakkelijk worden. ‘Wanneer we goed onderbouwde en respectvolle gesprekken met elkaar kunnen blijven voeren, heb ik vertrouwen in een goed eindresultaat’ zo besloot Reinier de Koning.

Reacties?

Geef opmerkingen door aan het KVGO, via info@kvgo.nl of 020-5435678.