Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Rekentool subsidieregeling TEK beschikbaar

De rekentool om in te schatten of je voldoet aan de energie-intensiteitseis van de TEK-subsidie is nu beschikbaar met definitieve modelprijzen 2022.

 

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) opent naar verwachting in het 1e kwartaal van 2023. Ondernemers kunnen dan met terugwerkende kracht subsidie aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Op de website van RVO staat de rekenformule die je kan gebruiken om in te schatten of je aan de energie-intensiteitseis voldoet.

TEK van toepassing bij minimaal 7% van de omzet aan energiekosten 

De TEK is voor ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen. Dit heet de energie-intensiteitseis. In een eerder bericht gaven wij al aan dat we het goed vinden dat er iets gedaan wordt, maar dat dit voor onze sector niet voldoende is. Voor veel van de KVGO-leden blijft de TEK-regeling helaas buiten bereik; wij hebben dit middels deze brief kenbaar gemaakt bij de minister van Economische Zaken.

Bereken hier of je aan de energie-intensiteitseis voldoet. In deze rekenformule wordt gebruik gemaakt van de definitieve modelprijzen voor gas en elektriciteit. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelde deze gemiddelde prijs vast, gebaseerd op het 4e kwartaal van 2022.

  • De modelprijs in 2022 voor gas is: € 2,41 per m³ gas
  • De modelprijs in 2022 voor elektriciteit is: € 0,59 per kWh.

Voorschotpercentage van 50%

De TEK werkt met een voorschot. Het voorschotpercentage heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vastgesteld op 50% van de maximale tegemoetkoming. Bij het voorschot en het maximale subsidiebedrag wordt uitgegaan van hoge energieprijzen.
Omdat de huidige ontwikkelingen op de energiemarkt laten zien dat die prijzen niet vanzelfsprekend hoog blijven is, om te voorkomen dat het voorschot straks hoger is dan de definitieve TEK-subsidie, het voorschotpercentage vastgesteld op 50%.
Dit voorkomt dan dat ondernemers misschien (een deel van) het voorschot moeten terugbetalen.

Vragen?

Dit kan rechtstreeks bij RVO, zij zijn er voor ondernemers. Vragen over de TEK zijn te stellen via hun livechat op www.rvo.nl/tek (klik op de oranje chatballon onder in beeld). Voor de TEK is er ook een speciaal telefoonnummer: 088 042 4460. Medewerkers van RVO staan op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur klaar om je vragen te beantwoorden.  

Heb je andere vragen over verduurzaming, energiemanagement of de TEK? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Gijs Vermeulen via 020 54 35 678 of g.vermeulen@kvgo.nl.