Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Resultaat vijfde cao onderhandelingsdag: geen overeenstemming

Afgelopen vrijdag, 12 april, zijn vakbonden en werkgevers weer samengekomen om te praten over de nieuwe Grafimedia cao. Helaas zijn de verschillen op dit moment te groot om tot een akkoord te komen. 

Eindbod

Werkgevers zijn vrijdag de dag begonnen met het neerleggen van een voorstel van 10% loonsverhoging in 27 maanden: 

5% op 1 juli 2024 

2% op 1 januari 2025 

1% op 1 juli 2025 

2% op 1 januari 2026 

Werkgevers geven aan dat het plafond van datgene wat de sector kan dragen hiermee is bereikt. Vakbonden vinden dit loonbod onvoldoende en hebben werkgevers gevraagd een eindbod te doen. Werkgevers hebben toegezegd dit te doen. Dit eindbod zal, vanwege de historisch hoge loonsverhoging, eerst aan de achterban worden voorgelegd voordat het aan de vakbonden wordt gestuurd. Dit zal gebeuren tijdens de Algemene Vergadering van het KVGO op 14 mei aanstaande.

Overige afspraken

Het eindbod zal niet alleen een voorstel voor de loonparagraaf bevatten, maar ook overige afspraken die werkgevers voorstellen. Zo zal er een voorstel worden opgenomen over het invoeren van het nieuwe functiehuis en tekstuele wijzigingen die in de cao moeten worden opgenomen.