Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Richard van den Berg: ‘Cao-eisen FNV onbespreekbaar’

”Het pakket eisen dat FNV Media & Cultuur op tafel wil leggen voor de cao-onderhandelingen is niet bespreekbaar. Wij gaan de onderhandelingen graag in met een positieve grondhouding maar dan moeten de eisen van de andere kant wel reëel zijn”, zegt voorzitter Richard van den Berg van de KVGO-werkgeversdelegatie.

De FNV – die hun eisen via sociale media naar buiten brengt –  wil in de eerste plaats dat de lonen per 1 april dit jaar en 1 april volgend jaar telkens met 3,5 procent verhoogd worden.

Die verhoging moet dan ook bruto minstens 1.000 euro op jaarbasis bedragen. Daar komt nog een uitgebreid pakket eisen op andere punten bij.

Stijging arbeidskosten
Van den Berg is er duidelijk over: “De verhoging van de lonen zoals FNV in de media voorstelt zal leiden tot een onverantwoorde stijging van de arbeidskosten. Dat kunnen de bedrijven in de grafimediabedrijfstak niet aan. Dat hebben we al eerder gezegd en dat blijven we benadrukken.

Zoals KVGO-directeur Fons Bakkes onlangs stelde, lijkt het juist slechter te gaan. Loonkosten zo sterk verhogen leidt er onvermijdelijk toe dat er nog meer bedrijven gaan omvallen en dat moeten we, in het belang van onze werknemers, ten koste van alles vermijden. Wij vinden dat het beter is om mensen van werk naar werk te helpen en afspraken te maken over duurzame inzetbaarheid.”