Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Richard van den Berg over de Grafimedia cao: “Leden zijn gebaat bij rust”

In een gefilmd interview praatte Richard van den Berg, voorzitter van de werkgeversdelegatie bij de Grafimedia cao-onderhandelingen, de Ledenraad bij over de inzet van de werkgevers, de bonden en de belangrijkste onderwerpen die spelen.

Richard van den Berg: “Als je begint met onderhandelen kijk je eerst naar de stand van zaken in de bedrijfstak. Je kijk ook naar wat de bonden vragen. Ons bureauteam verwerkt die informatie in een notitie. Deze is voor het eerst voorgelegd aan een klankbordgroep. Dat blijkt een goede manier om te horen wat onze leden willen.

Het gaat eigenlijk niet goed met de bedrijfstak. Daarbij is er wel sprake van een divers beeld. We hebben drukkers van kranten, van tijdschriften, we hebben kleinere en grote bedrijven.

Rond de eeuwwisseling telden we 44.000 medewerkers, nu nog maar 18.000. En het is nog steeds niet klaar. Het aantal faillissementen is weer gestegen. Alles wat met loonsverhoging te maken heeft moeten we echt zorgvuldig en verantwoord doen.”

Knelpunten
“De FNV zet in op een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar. Over twee jaar betekent dit zeven procent. De unie vraagt 4 procent en CNV zegt ‘we moeten vragen wat de bedrijfstak kan dragen’. Die looncomponent vind ik een heel groot knelpunt.

Maar er is meer. Zo zullen we iets moeten doen aan de vergrijzing binnen onze bedrijfstak. We moeten zorgen dat we de instroom van jongeren vergroten en de uitstroom van ouderen bevorderen. Doorwerken tot je 67ste is zwaar. Dat zou je kunnen doen door goed te kijken naar de 80-90-100 regel.

In de cao is een aantal zaken van belang. Denk aan lonen en aan ouderenregelingen. Bovendien willen we zaken regelen rond flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid.

Onze leden hebben vooral behoefte aan rust op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Veel bedrijven hechten aan flexibiliteit. Ze denken aan nieuwe instroom van medewerkers. Een belangrijk thema is dan ook werk krijgen en werk houden. Werk krijgen is om twee redenen belangrijk. Voor de werkgever om zijn bedrijf overeind te houden. Dat kun je alleen doen als je je kosten beheerst. Werk krijgen is ook voor jongeren belangrijk. We hebben die instroom nodig.”

Minder polderen
“Ik doe dit werk al een tijdje en er is wel iets veranderd in de houding van de bonden. In het verleden keken ze meer naar wat er mogelijk was in bedrijfstak. Het was meer polderen. De bonden worden nu veel centraler geleid. De top bepaalt wat de onderhandelaars moeten vragen. Dat maakt het ongelofelijk moeilijk om te onderhandelen.

In het verleden hebben we veel aan de kosten kunnen doen. Arbeidskostenneutraliteit zal moeilijk worden. In Nederland is een sfeer ontstaan dat er op loongebied veel mogelijk is. Dat is erg lastig te vertalen naar onze bedrijfstak.”

Proces kost tijd
“Tot nu toe hebben we weinig beweging gezien. Denk bijvoorbeeld aan de 3,5 procent die over twee jaar 7 procent maakt. Dat is onverantwoord. Op 22 mei hebben we de volgende afspraak. We willen niet te lang onderhandelen, want dat geeft onrust. Tegelijkertijd kost zo’n proces tijd. De bonden presenteerden een lijst met veertig punten. We moeten met de delegatie dan ook de tijd nemen die nodig is. Onze inzet is groot. De delegatie bestaat uit bijna allemaal nieuwe mensen. Daarbij is de klankbord groep nieuw. Wel is er het vertrouwde bureauteam. Met dit team gaan we één richting op.”