Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Richard Leloux: “Werkgevers laten geld liggen”

Voor de sectorplannen in de grafimediabranche is zo’n vier miljoen euro gereserveerd. “We zien dat werkgevers behoorlijk investeren in opleidingen en het begeleiden van mensen van werk naar werk, maar de laatste administratieve hobbels om een groot deel van de kosten terug te ontvangen niet nemen. Dat is zonde.”

Dat zegt Richard Leloux: “Het KVGO en GOC doen er alles aan om de administratieve druk voor bedrijven zo laag mogelijk te houden. Toch blijkt het voor bedrijven vaak lastig om het laatste formulier in te vullen. We kijken hoe we dat nog gemakkelijker kunnen maken.”

Dat is belangrijk vindt Leloux. “Op de eerste plaats laten werkgevers geld liggen, waar ze recht op hebben. Op langere termijn is het belangrijk dat de voorschotten – want daar hebben we het over – daadwerkelijk worden benut. Onze branche doe het zeer goed met de sectorplannen. Maak er dan ook gebruik van.”

Succes
Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft voor 2016-2017 opnieuw met succes een sectorplan ingediend. In het sectorplan zijn opgenomen:

  • Van-werk-naar-werk begeleiding naar hetzelfde beroep.
  • Van-werk-naar-werk begeleiding naar een ander beroep. Indien scholing noodzakelijk is om de overstap te kunnen maken naar nieuw werk, kan er een aanvraag worden ingediend voor een tegemoetkoming in de scholingskosten.
  • Het opzetten, onderhouden en uitbreiden van een regionale en intersectorale infrastructuur.

De subsidie op opleiden en ontwikkelen blijft gelden tot eind 2016. De subsidie voor het Ervaringsprofiel (EVP) is verlopen.

Gezonde arbeidsmarkt
Om de knelpunten op de arbeidsmarkt in de grafimediabranche aan te kunnen pakken, heeft het A&O Fonds Grafimediabranche namens sociale partners een sectorplan opgesteld. De sectorplannen komen voort uit het sociaal akkoord, dat het kabinet in 2013 met werkgevers en vakbonden heeft afgesloten.

Het kabinet heeft in totaal 600 miljoen euro uitgetrokken om de plannen mede te financieren, hetzelfde bedrag komt uit de sectoren zelf. De plannen zijn gericht op zowel de korte termijn, om de crisis te boven te komen, maar zeker ook op de lange termijn, met het oog op een gezonde arbeidsmarkt in de toekomst.