Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

RIVM : ‘Geen gezondheidseffecten te verwachten door verzadigde koolwaterstoffen’

Er zijn volgens berekeningen van het RIVM geen gezondheidseffecten te verwachten als mensen via voedsel aan MOSH worden blootgesteld. Er is al een aantal jaren discussie over de schadelijkheid van minerale oliën die in voedingsmiddelen terecht komen.

Een groot probleem is dat er ook geen Europese geharmoniseerde regelgeving is voor papier en karton, drukinkten en lijmen. De Europese Commissie heeft de lidstaten gevraagd de aanwezigheid van minerale oliën in levensmiddelen te onderzoeken. Vanuit kartonnen verpakkingen van gerecycled materiaal kunnen minerale oliën in het voedsel terecht komen.

Droge levensmiddelen zoals rijst, pasta, ontbijtgranen en hagelslag worden vaak in karton verpakt. De inname van minerale oliën via deze levensmiddelen blijkt slechts een kleine bijdrage te leveren aan de totale inname van minerale oliën door voedsel.

Minerale oliën kunnen in gezuiverde vorm bewust aan voedsel worden toegevoegd, of er als verontreiniging in terechtkomen. In 2012 oordeelde de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA dat de inname van minerale oliën via voedsel mogelijk zorgwekkend is.

Bij de beoordeling van het gezondheidsrisico is het belangrijk om onderscheid te maken tussen verzadigde koolwaterstoffen (MOSH) en aromatische koolwaterstoffen (MOAH) in minerale oliën, omdat de schadelijke effecten daarvan verschillen.

Er zijn volgens berekeningen van het RIVM geen gezondheidseffecten te verwachten als mensen via voedsel aan MOSH worden blootgesteld. Het RIVM wil zich meer op MOAH richten, omdat sommige MOAH kankerverwekkend zijn. Het is op dit moment niet mogelijk om aan te geven of mensen te veel MOAH binnenkrijgen omdat niet goed te meten valt hoeveel kankerverwekkende MOAH in voedsel zitten.

Maarten Reuderink: “De kankerverwekkende MOAH zitten vooral in verbrande of onvoldoende gezuiverde minerale (ruwe) oliën, en dus niet in alle bronnen van waaruit MOAH in voedsel terecht kunnen komen. Volgens het RIVM is het zinvol te achterhalen hoe MOAH in voedingsmiddelen terecht kunnen komen. Dan kunnen maatregelen genomen worden om bronnen van schadelijke MOAH zoveel mogelijk te vermijden.

Het is te hopen dat die duidelijkheid er nu snel komt zodat er goede grenslimieten en migratienormen kunnen worden vastgesteld en dat er snel Europese regelgeving komt om een lappendeken van verschillende nationale regels in de Europese Unie te voorkomen.”

Meer informatie: Maarten Reuderink 020 – 54 35 678 of info@kvgo.nl.