Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Rookruimtes in bedrijven zijn verboden per 1 januari 2022

Op grond van de Tabakswet kan een bedrijf een algeheel rookverbod instellen in de bedrijfsruimten en op eigen terrein. Het is nu nog toegestaan om rokers tegemoet te komen door aparte afsluitbare rookruimte(s) aan te wijzen. Per 1 januari 2022 zijn ook deze rookruimtes verboden.

Bedrijfsvoertuigen

Dit zijn ook werkplekken. Het rookverbod geldt dus ook in leaseauto’s en vrachtwagens: ook als er niemand meerijdt. Is het voertuig uw eigendom en rijdt er niemand anders in? Dan geldt het rookverbod niet.

Rookbeleid

Ten overvloede: mocht er nog geen rookbeleid zijn dan is aan te bevelen een en ander duidelijk vast te leggen en uit te dragen. In het beleid kan bijvoorbeeld omschreven worden waar en wanneer een werknemer mag roken en wat de toegestane frequentie van het roken is. Bepaald kan ook worden of eventuele rookpauzes verrekend worden met ADV- of extra verlofuren en of een stopcursus wordt aangeboden door werkgever. Verder kan worden opgenomen wat de sancties zijn indien een werknemer het rookverbod overtreedt. De sancties bij herhaalde overtreding van het rookverbod, waaronder mogelijk ontslag, dienen vooraf goed bekend te zijn gemaakt binnen het bedrijf en aan de betreffende werknemer. Het rookbeleid valt als onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid onder het instemmingsrecht (art. 27) uit de Wet op de ondernemingsraden.

Handhaving

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op het handhaven van het rookverbod. Bij overtreding kan de NVWA de werkgever een boete opleggen die varieert van € 600 voor de eerste overtreding tot € 4500 voor de vierde overtreding.

Meer weten?

KVGO leden die hier vragen over hebben kunnen contact opnemen met Maarten Reuderink, telefoon 020 543 56 78 of via email (info@kvgo.nl) onder vermelding van ‘rookverbod’.