Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

SEI koopt gas in tegen 20 procent lagere prijs

De Stichting Energie Inkoop (SEI) heeft voor 2017 en 2018 tegen de laagste prijs sinds jaren gas ingekocht voor de deelnemende KVGO-leden.

De SEI heeft een collectief raamcontract afgesloten met Total Gas en Power Nederland voor de jaren 2017 en 2018 waarbij tegen zeer scherpen prijzen gas is ingekocht. De prijzen zijn meer dan 20% gedaald!

Voor kleinverbruik is voor deze jaren de prijs vastgelegd op 22, 31 cent per kubieke meter (inclusief landelijk transport, exclusief btw en de regionale transportkosten).

Voor grootverbruik is de prijs voor deze periode 20,43 cent per kubieke meter, inclusief landelijk transport, exclusief GTS, welke 1 op 1 wordt doorbelast door GasTerra Transportservices.

De SEI-deelnemers ontvangen binnenkort een kopie van het raamcontract en een bevestiging van hun individuele leveringsovereenkomst.

Nadere informatie bij de SEI Helpdesk, tel. 020 543 55 58 of per e-mail: Taco Mansens.