Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Spotprijzen energie daalden in april en mei

Het bestuur van de Stichting Energie Inkoop (SEI) krijgt maandelijks van de adviseur van de SEI (Cinergie) een marktupdate, waarin wordt ingegaan op alle factoren die van invloed zijn op de energieprijzen.

Deze updates vormen voor het bestuur van de SEI een belangrijke meetlat voor het afsluiten en beoordelen van contracten en contractsbepalingen. Mede op grond hiervan is eerder door het bestuur van de SEI besloten vanwege de turbulente prijswijzigingen de tarieven voor Q3 en Q4 vast te klikken.

De update geeft de actuele situatie in de verschillende markten weer – zowel tekstueel als cijfermatig. De laatste pagina van het document geeft de gemiddelden weer van de tot nu toe gerealiseerde dagprijzen (voor het SEI collectief) en geeft ook de tarieven die gerealiseerd waren in 2022 weer.

Daar de markt nog steeds turbulent en onzeker is, is in overleg met het bestuur van de SEI besloten deze updates de komende tijd via de KVGO-site ter beschikking te stellen aan de SEI-deelnemers en zo ook aan al onze leden. Niet SEI-deelnemers kunnen deze informatie gebruiken voor het bepalen van de eigen positie.

Algemene marktsituatie

De marktprijzen zijn de laatste maanden fors gedaald op zowel de spot als termijnmarkt. De spotmarkt ondervindt druk door de enorme toename van Zonne opwek de laatste jaren in Nederland waar het opgesteld vermogen meer dan 20 GW is aan zonnepanelen. De opwek aan wind is ook fors toegenomen en zal de komende jaren fors gaan groeien – voornamelijk op zee. De termijnmarkten bevinden zich de laatste maanden ook in rustiger vaarwater nu er geen schokkende sanctie berichten, acties uit Rusland en/of de rest van de wereld op te merken zijn. Hierdoor komen de risicopremies welke vorig jaar in alle prijzen kwamen relatief snel weer uit de markt. Ook al is het langere tijd droog en warm weer in Frankrijk en Spanje zien we nu seizoen gemiddelde temperaturen in Frankrijk, waardoor de airconditioning vraag niet hoog is en de spotprijzen daar niet extreem zijn en daardoor de prijzen ook voor het moment niet onder druk staan in Nederland of in Duitsland.

In de bijlage is de volledige laatste update te vinden: Marktrapport april/mei 2023.

N.B.: De laatste pagina van het document geeft de gemiddelden weer van de tot nu toe gerealiseerde dagprijzen en geeft ook de tarieven die gerealiseerd waren in 2022 weer. Let op dat in het huidige SEI contract met ENGIE elektriciteit op uurbasis wordt afgerekend. Hierdoor kunnen in individuele gevallen afwijkingen ontstaan. De maandprijzen worden ongewogen in de tabel gepresenteerd om een richting te kunnen geven qua prijzen voor 2023.