Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Staatssecretaris Mona Keijzer geeft, onder voorwaarden, vergunning voor fusie PostNL en Sandd

Eerder heeft de ACM de fusie tussen PostNL en Sandd verboden. Op verzoek van PostNL heeft de staatssecretaris echter gebruik gemaakt van haar speciale bevoegdheid zoals die is verwoord in artikel 47 van de Mededingingswet. Op grond van dat artikel mag zij het besluit van de ACM negeren en geeft ze dan ook toestemming voor de fusie.

Vanaf het moment, dat het voornemen tot een fusie bekend werd, heeft het KVGO, samen met partners zich verzet tegen die fusie. Met succes, alle door het KVGO genoemde argumenten zijn terug te vinden in het besluit van de ACM. Daarnaast heeft het KVGO aangegeven, dat er werkbare alternatieven zijn voor een fusie (zie: ‘Fusie PostNL en Sandd niet nodig‘).

Eén van de door het KVGO genoemde en door de ACM overgenomen argumenten betreft de te verwachten tariefstijging van 30 tot 40% voor zakelijke partijenpost. Ook de staatssecretaris benoemt deze verwachting. Om die reden verbindt ze een rendementsvoorwaarde aan deze vergunning: het rendement van de nieuwe organisatie op activiteiten, die verband houden met het brievennetwerk mag maximaal 9% zijn. De staatssecretaris verwacht, dat hierdoor ongebreidelde prijsstijgingen worden voorkomen.

Hoe deze voorwaarde precies in praktijk zal worden gebracht en hoe dit moet worden bewaakt is nog niet duidelijk. Het KVGO blijft dit kritisch volgen en zal zo nodig aan de bel trekken.