Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Stand van zaken omgevingswet

Nu de omgevingswet eindelijk door de Eerste Kamer is tijd voor een uitgebreide update. In dit bericht meer over de voor ons belangrijkste zaken uit deze wet en een vooruitblik op andere gerelateerde relevante wet- en regelgeving die eraan komt.

Hoe zat het ook al weer?

De Nieuwe Omgevingswet bundelt en moderniseert 26 wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. De Omgevingswet heeft verschillende doelen:

  • Betere mogelijkheden voor een integraal beleid bieden;
  • Betere bruikbaarheid van het omgevingsrecht;
  • Substantiële vereenvoudiging in het omgevingsrecht.

Plannen en vergunningen worden zo veel mogelijk gebundeld, procedures worden sneller. Aan deze wet werd al sinds 2016 gewerkt maar de inwerkingtreding van de Omgevingswet is vanwege de problemen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) inmiddels al vijf keer uitgesteld. Nu de wet door de Eerste kamer is zal deze per januari 2024 ingaan. Een aantal onderdelen uit de omgevingswet lichten we er nog even uit: 

Energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht houdt in dat je alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uitvoert. Je kunt aan deze plicht voldoen door alle, voor jou toepasselijke, erkende maatregelen uit te voeren. De EML bestaat uit drie onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen.

Ben jij energiebesparingsplichtig? Dan moet ook jij eenmaal in de vier jaar rapporteren over welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen. Dit is een verplichting op grond van de informatieplicht of de onderzoeksplicht energiebesparing.

Kijk hier onder welke plicht jij valt met het RVO stappenplan

De lijst met maatregelen is nu eindelijk definitief. In tegenstelling tot de eerdere EML-systematiek is de nieuwe lijst niet branche-specifiek. Om te weten of een maatregel voor jou relevant is komt RVO met een selectietool en zal ook BLUETERRA met een voor ons relevante lijst van maatregelen komen. Tevens zal de voor de branche ontwikkelde Energie RI&E Creatieve Industrie welke als erkend rapportage keurmerk voor de EED-auditplicht geldt geüpdate worden.

Nieuw is ook dat wettelijk is vastgelegd hoe de terugverdientijd bepaald moet worden en met welke energieprijzen gerekend wordt. Voor zowel elektriciteit als voor aardgas zijn vier verschillende energieprijzen vastgelegd. Afhankelijk van jouw belastingtarief verdient een maatregel zich wel of niet in vijf jaar of minder terug en is de maatregel wel of niet op jou van toepassing.

Werkgebonden personenmobiliteit

De normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit (WPM) verplicht werkgevers met meer dan 100 werknemers tot jaarlijkse rapportage over de CO2-uitstoot van de werkgebonden personenmobiliteit. Het gaat daarbij om zakelijk verkeer én woon-werkverkeer. In navolging van een eerdere update is de WPM gelijk met de omgevingswet uitgesteld naar 2024.

Meer uitleg over hoe te rapporteren komt binnenkort beschikbaar middels een handreiking. Deze handreiking waaraan het Ministerie van I&W werkt is door het uitstellen van de omgevingswet nog niet beschikbaar. Zodra deze er is komen wij met een update.

Overige relevante nieuwe wet- en regelgeving

  • De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een richtlijn waarin staat dat steeds meer bedrijven vanaf 2024 verplicht worden te rapporteren over hun impact op de mens en op het klimaat. Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026. Voor niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven wordt nog gekeken naar een een lichtere CSRD-variant die beter uitvoerbaar is. De richtlijn is bedoeld om voor meer duurzaamheidsinformatie te zorgen. De kwaliteit van de CSRD-rapportage is hoog te noemen aangezien een externe accountantscontrole hierop verplicht is. Ondanks dat de meesten van ons hier nu nog niet onder vallen kan je wel vragen hierover verwachten van jouw klanten.
  • Ontwerp EU-Richtlijn ‘groene claims‘. Om greenwashing te voorkomen komen er regels voor bedrijven hoe de milieuclaims te onderbouwen. Doe je al groene claims of beweringen kijk dan alvast of je deze kan onderbouwen zodat je tijdig voorbereid bent op de komende richtlijn en eventuele vragen vanuit de CSRD-verplichting van zakelijke klanten. 
  • Nationaal plan Circulaire Economie (NPCE), deze week vergadert de Tweede Kamer commissie van Infrastructuur & Waterstaat over de aangekondigde maatregelen in het NPCE. Zoals eerder aangekondigd vinden wij de maatregelen, onderzoeken en verkenningen getuigen van een weloverwogen en realistische benadering op circulariteit. Wel hebben wij samen met onze partners zorgen geuit aan de commissie over de tijdsdruk, een Europees gelijk speelveld (zie ook PPWR) en dat een gedifferentieerde aanpak voor verschillende materialen noodzakelijk is.
  • EU verordening inzake verpakkingen en verpakkingsafval (PPWR). In het ontwerp zijn nieuwe eisen voor verpakkingsfabrikanten en hun leveranciers opgenomen. De verordening die over 2 jaar ingaat omvat maatregelen zoals de vaststelling van recyclingdoelstellingen voor verschillende soorten verpakkingen en de invoering van economische stimulansen voor het gebruik van milieuvriendelijkere verpakkingsmaterialen. Doel is om met deze verpakkingswetgeving de milieueffecten van verpakkingen te verminderen en het recyclingpercentage in de hele Europese Unie te verhogen. Zodra het concreet wordt hoe dit onze sector raakt komen we met een update.

Bovenstaande wetgeving heeft als doel duurzaamheid, circulariteit en de daarbij behorende transparantie hierover te verbeteren. De basis hiervoor is inzicht in energieverbruik en herkomst van grondstoffen gecomplementeerd met een CO2 berekening gebaseerd op een LCA berekening (Levenscyclus analyse). Als bedrijf komt er kortom ongelofelijk veel werk op je af. Begin hier dan ook tijdig mee. Meer weten over transparantie of het berekenen van jouw impact kijk dan in ons stappenplan verduurzaming.

Vragen?

Met vragen over de omgevingswet, circulariteit of verduurzaming kan je terecht bij Gijs Vermeulen van het KVGO, via info@kvgo.nl of 020-5435 678.