Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Stap 3: Compenseren

Het proces van reductie en innovatie eindigt met de compensatie van de resterende uitstoot door middel van CO2-compensatieprojecten en transparante communicatie hierover.
Compensatie wordt dus tijdelijk gebruikt om onvermijdbare CO2-uitstoot te neutraliseren totdat de onderneming door innovatie en reductie zelf instaat is om zonder CO2-uitstoot te opereren. Daarnaast is in sommige gevallen rest compensatie onvermijdelijk.

Door nu al CO2-neutraal te ondernemen levert het de organisatie ook een aantal concurrentie voordelen op. Beter imago en reputatie: een organisatie die rekening houdt met het klimaat, straalt verantwoordelijkheid uit; Duurzame inkoop: de vraag naar duurzame producten en diensten neemt toe; (Compensatie kan ook er order) Aantrekkelijk voor stakeholders: Zowel extern als intern heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen een positief effect;

De KVGO leden kunnen hun uitstoot al berekenen met behulp van CLIMATECALC, de Energie RI&E en andere niet branche specifieke tools.

Binnenkort meer informatie hoe je aan de slag kan met compensatie