Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Steekproef arbeidsomstandigheden onder 2.800 bedrijven

De Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), houdt een steekproef onder 2.800 bedrijven. Daarbij controleert de Inspectie op ‘kracht zetten’, repeterende bewegingen, beeldschermwerk en werken op hoogte door jongeren.

Het onderzoek heeft een ‘inventariserend karakter’, maar bij ernstig gevaar kan de Inspectie handhavend optreden. KVGO-specialist Maarten Reuderink: “Dit is geen loos dreigement, zoals bleek bij eerdere onderzoeken.”

Brief
De bedrijven die bezocht worden krijgen een brief waar het bezoek wordt in aangekondigd. Daarin worden de bedrijven verzocht de volgende gegevens gereed te houden:

  • het contract met de arbodienst en/of contract(en) met alternatieve arbodienstverleners;
  • de RI&E;
  • het plan van aanpak, behorend bij de RI&E;
  • de ongevallenregistratie;
  • en de branchecatalogus.

Bijwerken
Reuderink: “Het KVGO raadt ten zeerste aan om de RI&E en plan van aanpak bij te werken mocht dat nog niet zijn gebeurd. Zorg er bovendien voor dat de contracten met de arbodiensten/dienstverleners in orde zijn. Dit in verband met nieuwe verplichtingen die gelden voor de basiscontracten. De arbodiensten die Centraal Beheer heeft gecontracteerd, hebben dit overigens al met hun klanten geregeld.”

Reuderink verzoekt KVGO-leden te melden of zij bezocht zijn of zullen worden en of zij daarbij problemen ondervonden. Is dit het geval stuur dan een mail aan Maarten Reuderink:  info@kvgo.nl onder vermelding bezoek Inspectie SZW/ Arbo. Bij problemen met de Inspectie direct bellen met tel. 020 – 54 35 678.