Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Stel je kandidaat voor de KVGO-ledenraad

Aan de leden van het KVGO

We hebben je nodig…

Voor een sterke KVGO-ledenraad. De ledenraad is bij uitstek een plek voor ondernemers die met kennis en betrokkenheid het KVGO-bestuur willen ondersteunen bij hun inspanningen om tot een gezonde branche en een sterk KVGO te komen.

In november 2021 wordt een nieuwe ledenraad geïnstalleerd, zonodig vooraf gegaan door verkiezingen eind oktober. Wil je meepraten en -beslissen over strategie, beleid en toekomst van het KVGO? Stel je dan kandidaat.

De ledenraad in het kort

  • Als algemene vergadering bijeen het hoogste beslisorgaan van de vereniging KVGO
  • Bestaat uit maximaal 30 leden, evenredig verdeeld over de drie segmenten klein, middelgroot en groot
  • Komt ca. 4 keer per jaar bijeen
  • Een uitgelezen mogelijkheid om je netwerk te verbreden en te versterken
  • Zorgt voor collectiviteit en solidariteit binnen de vereniging KVGO: samen kunnen en bereiken we meer
  • Platform voor informatie en kennisdeling
  • Spreekbuis van alle leden

In de bijlage vind je een eerste Q&A over deze verkiezingen.

Daarin lees je o.a. dat het bedrijf (lid van het KVGO) lid is van de ledenraad. Aandachtspunt is ook de bedrijven die met elkaar in een groep zijn verbonden.
Onze statuten zeggen daarover: ‘leden die met elkaar in een groep zijn verbonden als in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek worden in de uitoefening van hun rechten en verplichtingen ingevolgde deze statuten als één (1) lid aangemerkt.’

Dat betekent dat maar één lidbedrijf uit een groep een zetel in de ledenraad kan innemen. Melden zich meerdere kandidaten uit een groep aan, dan gaan we met die bedrijven in gesprek om te kijken welk bedrijf zich definitief kandidaat stelt.

Kandidaat stellen?

Alle directieleden van de KVGO-lidbedrijven hebben een e-mail ontvangen met daarin de mogelijkheid het bedrijf kandidaat te stellen.

Voor vragen over de verkiezingen en kandidaatstelling kan je contact opnemen met Bram ter Beek (directeur), e-mail: b.ter.beek@kvgo.nl

Bijlage: Q&A verkiezingen ledenraad 2021