Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Stichting Energie Inkoop gaat een langjarig klikcontract afsluiten

De Stichting Energie Inkoop (SEI) gaat binnenkort leveringscontracten voor 3 of 4 jaar afsluiten met energieleveranciers voor 2024 e.v. Mocht u nog geen SEI deelnemer zijn en hieraan willen deelnemen dan kunt u zich tot 1 juli aanmelden.

Elektriciteit- en gasprijzen zijn vorig jaar tot recordhoogte gestegen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het wegvallen van pijplijngas uit Rusland heeft de vraag-aanbod-verhouding compleet verstoord waardoor prijzen zijn gestegen tot acht maal hoger dan ooit tevoren. Inmiddels zoekt de markt naar alternatieven zoals de aanvoer van LNG (vloeibaar gas), de bouw van waterstofcentrales en mogelijk nieuwe kerncentrales. Iedereen die nog geen zonnepanelen heeft plaatst deze alsnog en het toepassen van warmtepompen gaat zorgen voor minder vraag naar aardgas.

Door het milde weer was er de afgelopen winter veel minder warmtevraag en hierdoor bleven de Europese gasvoorraden goed gevuld. Elektriciteit- en gasprijzen zijn als gevolg hiervan begin dit jaar sterk gedaald. We merken ook dat energieleveranciers weer een stuk gretiger zijn om concurrerende aanbiedingen te doen.

In het verleden heeft de SEI altijd gezocht naar één inkoopmoment waarop voor meerdere jaren energieprijzen werden vastgelegd. Deze inkoopstrategie is vaak erg succesvol geweest maar is tijdens de huidige energiecrisis ook kwetsbaar gebleken. Vanaf 2024 wordt daarom gekozen voor een gespreide inkoopstrategie die voor meer stabiliteit en voorspelbaarheid van uw energieprijzen moet zorgen.

We gaan dit doen door een drie- of vierjarig klikcontract te sluiten (2024-2027) waarbij we zo flexibel mogelijk maanden, kwartalen en jaren in blokjes kunnen vastklikken. Hierdoor zal de energieprijs die u uiteindelijk moet betalen over langere tijd worden opgebouwd. Uiteraard blijven we op zoek naar gunstige marktmomenten om deze prijsfixaties te doen. Naast de inkoop tegen zo gunstig mogelijke prijzen en condities zal er in de komende aanbesteding uiteraard ook veel aandacht worden besteed aan de voorwaarden rondom het terugleveren van elektriciteit.

Wij verwachten dat energieprijzen de komende jaren verder zullen normaliseren maar de marktsituatie blijft onzeker en de toekomst moeilijk te voorspellen. Naast het afspreken van zo gunstig mogelijke tarieven is een belangrijk voordeel van SEI deelname dat wij altijd één-op-één contact hebben met onze accountmanager bij de leverancier. Zo kunnen we direct schakelen indien er problemen zijn met uw aansluiting of facturering. Bij individuele leveringscontracten heeft u die mogelijkheid doorgaans niet en komt u met uw vragen uit bij een callcenter en is het maar de vraag of en in welk tempo uw vraag in behandeling zal worden genomen.

Als u wilt gaan deelnemen aan onze collectieve inkoop van stroom en/of gas en u bent contractsvrij per 1 januari 2024 dan kunt u zich aanmelden bij Taco Mansens van de SEI Helpdesk. Hij kan u ook nader informeren over de inkoopprocedure. Taco is bereikbaar op tel. 020 – 5 435 558 of per mail t.mansens@kvgo.nl.