Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Stichting Energie Inkoop klikt energietarieven 2024 vast

De Stichting Energie Inkoop SEI heeft in september de aanbestedingsprocedure afgerond en een elektriciteit- en gascontract gesloten voor alle SEI deelnemers voor levering van 1 januari 2024 t/m 31 december 2026.

De beste aanbieding is gedaan door Audax Renewables (voorheen MAIN Energie). Audax wordt vanaf 2024 onze leverancier voor stroom en gas en we nemen afscheid van de huidige leveranciers ENGIE en TOTAL.

Er is gekozen voor een driejarig klikcontract wat betekent dat alle randvoorwaarden en opslagen vastliggen, maar de uiteindelijke elektriciteit- en gasprijzen nog bepaald kunnen worden door inkoopvolumes in delen vast te klikken. Voor deze aanpak is gekozen om enerzijds snel op marktprijsbewegingen te kunnen reageren, maar ook te kunnen wachten als er de verwachting is dat prijzen zullen dalen. Er is gezocht naar een balans tussen aandacht voor de beste prijs in combinatie met zoveel mogelijk zekerheid voor de toekomst.

Inmiddels zijn ook de eerste fixaties uitgevoerd en zijn de tarieven voor 2024 vastgeklikt. De ‘kale’ tarieven voor 2024 zijn:

Stroom piek 16,11 cent/kWh
Stroom dal 13,38 cent/kWh
Gas kleinverbruik 59,28 cent/m³

Voor 2025 en 2026 zijn de tarieven al vast voor een deel vastgeklikt. Op een nader te bepalen moment zullen de resterende hoeveelheden voor die jaren worden gefixeerd. Alle SEI deelnemers hebben inmiddels informatie over het tarief en de leveringsbevestiging van Audax ontvangen.

Meer weten? SEI Helpdesk, tel. 020 543 55 58 of per e-mail: t.mansens@kvgo.nl.