Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Stichting Energie Inkoop (SEI) sluit clickcontract met Engie

De elektriciteitsprijzen zijn sinds 2016 sterk gestegen. De actuele marktprijs is ongeveer het dubbele van de huidige contractprijs van de SEI. Voor het einde van het jaar moet de SEI echter wel inkopen voor levering vanaf 1 januari 2020.

De huidige marktsituatie nodigt niet uit om nu de prijzen vast te leggen. Als gevolg van verslechterde economische vooruitzichten dalen elektriciteitsprijzen sinds een paar maanden.

Daarom heeft het SEI bestuur op 26 april de prijzen nog niet vastgelegd, maar voor de komende drie jaar een zogenaamd clickcontract gesloten met onze huidige leverancier Engie.

De marge van de leverancier ligt vast ten opzichte van de marktindex (Endex). De SEI kan de prijs (in delen) vastklikken als de marktprijs gunstiger wordt. Als de marktprijs verder daalt profiteert de SEI hiervan en worden de definitieve contractprijzen lager dan de huidige marktprijzen.

Marktontwikkelingen

Het uiteindelijke inkoopresultaat is afhankelijk van de verdere marktprijsontwikkeling de komende maanden. Voor ieder kalenderjaar mogen maximaal vier clickmomenten worden vastgelegd. De met Engie overeengekomen Endex-opslagen zijn scherp en bleken de voordeligste uit de gehouden aanbesteding onder zes leveranciers.

De groene stroom van de SEI wordt geproduceerd door windmolens in Europa. Tegen meerprijs kunnen de SEI deelnemers ook kiezen voor Nederlandse wind.

Meer weten?:

Taco Mansens van de SEI helpdesk, tel. 020 – 5435 558, t.mansens@kvgo.nl