Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Stichting Energie Inkoop verlengt stroomcontract met ENGIE met één jaar

Het lopende elektriciteitscontract met ENGIE dat de Stichting Energie Inkoop in 2019 had afgesloten eindigt op 31 december 2022. Het collectieve gascontract bij TOTAL loopt nog door tot eind 2023. Afgelopen maanden heeft de SEI een marktverkenning gedaan en uiteindelijk besloten het elektriciteitscontract met ENGIE met 1 jaar te verlengen.

Net zoals dit jaar is er or gekozen om de elektriciteitsprijzen niet vast te leggen. Het prijsniveau is hiervoor te hoog. We blijven de SPOT-markt volgen waarbij het stroomverbruik elk uur wordt afgerekend tegen de prijs in dat betreffende uur (floating tarief). Op de SEI pagina op de KVGO website wordt maandelijks aangegeven wat dit tarief is.

Voor 2023 is vanwege de toch al hoge elektriciteitsprijzen besloten om collectief geen groene stroom in te kopen. Bedrijven die toch groene stroom willen hebben, kunnen dit aangeven bij de SEI die op individuele basis Garanties van Oorsprong gaat inkopen met een herkomst naar keuze. Binnenkort ontvangen alle SEI deelnemers hierover een mailing met een aanmeldformulier.

In deze moeilijke energiemarkt bleek het heel lastig om een collectief stroomcontract af te sluiten. Helaas is het binnen de nu met ENGIE overeengekomen mantelovereenkomst niet mogelijk om gedurende 2023 nieuwe deelnemers aan het SEI collectief toe te voegen. Voor 2024 kunnen wij een nieuw contract afsluiten voor zowel gas als stroom. We hopen dat er dan betere afspraken te maken zijn over tussentijdse toetreding van nieuwe deelnemers.