Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Subsidie voor praktijk- of werkleerplaats

Sinds begin deze maand kunnen werkgevers weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling praktijkleren. De subsidie is bedoeld voor werkgevers die vmbo-, mbo- of hbo-ers in dienst hebben.

De subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor werkgevers die een leerling of student begeleiden. Het moet gaan om een praktijk- of werkleerplaats voor:

  • basisberoepsgerichte leerweg voor vmbo’ers
  • beroepsbegeleidende leerweg voor mbo’ers (bbl)
  • duale of deeltijdopleidingen voor hbo’ers op het gebied van techniek
  • promovendi of technologisch ontwerpers in opleidingstudent

Maximaal 2.700 euro
De subsidie bedraagt maximaal 2.700 euro per jaar per praktijk- of werkleerplaats. De precieze hoogte hangt af van de duur van periode waarin werkgever begeleiding geeft en het totaal aantal ingediende subsidieaanvragen

Aanvragen
Het aanvragen van de subsidie gebeurt achteraf. Voor het studiejaar 2015-2016 kan dat tot en met 15 september 2016.