Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Subsidiepot bodemsanering bedrijventerreinen sluit binnenkort!

Er is veel bodemverontreiniging op bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw industriële ontwikkeling in Nederland. Ooit moet dit opgeruimd worden, ben je eigenaar of erfpachter van een bedrijventerrein wat vervuild is en wil je dit laten saneren wacht dan niet te lang!  Want de subsidie bedrijvenregeling gaat stoppen.

Bodemverontreiniging komt veelvuldig voor in Nederland, dit hoeft niet altijd een direct risico te vormen, maar toch zal deze bodem ooit gesaneerd moeten worden. Zit jouw bedrijf op vervuilde grond en wil je deze saneren, dan kom kan je vaak in aanmerking voor subsidie. Is jouw bedrijventerrein vóór 1 januari 2008 aangemeld voor de Bedrijvenregeling, dan zal je om nog in aanmerking te komen voor de subsidie bodemsanering bedrijventerreinen voor januari 2024 het saneringsplan in te dienen. Is jouw bedrijventerrein niet aangemeld voor deze Bedrijvenregeling, dan kom je wellicht in aanmerking voor cofinanciering bij sanering en kan je alsnog de vervuilde bodem aanpakken.

Voor grafische ondernemingen die van oudsher op dezelfde locatie zitten is bodemverontreiniging niet ondenkbaar. Er is in het verleden veel gewerkt met stoffen die potentieel tot verontreinigingen kunnen leiden zoals: lood, (gechloreerde) koolwaterstoffen, drukinkt en oplosmiddelen. Waar sommige stoffen die een eeuw geleden in de bodem beland zijn (lood), nogsteeds onder het terrein aanwezig kunnen zijn is dat door microbiologische afbraak of migratie niet altijd meer het geval. Bij twijfel is het goed uit te zoeken wat jouw situatie is. Bij bodemverontreiniging is sanering overigens niet altijd direct noodzakelijk. Indien het gaat om een niet risicovervuiling dan ligt de afweging om wel of niet te saneren ligt bij jou, maar geef het ook dan op tijd de aandacht.

Zit jij op vervuilde grond? Het KVGO raad je aan, zeker met het oog op de toekomst van het bedrijf goed na te gaan wat er mogelijk is. Door het probleem nu met subsidie aan te pakken, ben je beter voorbereid op de toekomst. Of het nu gaat over ontwikkeling, overdracht of verkoop, in als die gevallen kan de verontreiniging een belemmerende rol gaan spelen.

Vragen?

Heb je vragen of twijfel je of uitvoering van een bodemsanering op het bedrijfsterrein noodzakelijk of wenselijk is? Bodembeheer Nederland denkt mee om hierover meer duidelijkheid te krijgen. Stichting Bodembeheer Nederland opereert op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven en biedt financiële en operationele ondersteuning bij aanpak en beheer van bodemverontreinigingen.