Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Subsidieregeling Verduurzaming MKB

Wil je als mkb-ondernemer energie besparen en verduurzamen, dan kan de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) daarbij helpen.

Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte’s) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

  • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
  • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar iet meer dan 25.000 m3 aardgas (equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Subsidie kan worden gekregen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur. Ook kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen, bijvoorbeeld door een accountant of projectleider in te schakelen voor het inkooptraject van de maatregelen en het regelen van financiering.

Subsidiebedrag

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500,– per bedrijfspand.

Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400,– en een maximum subsidiebedrag van € 750,–. Dit zijn netto bedragen. Het minimum subsidiebedrag van € 400,– voor het advies betekent dat een energieadvies van minder dan € 500,– (excl. BTW) niet in aanmerking komt voor subsidie.

Let op

De kosten van de uit te voeren of uitgevoerde maatregelen zelf komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Voor de maatregelen zelf zijn mogelijk andere subsidies beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) of belastingaftrek via de Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt zich laten ondersteunen om voor deze regelingen subsidie aan te vragen.

Alleen de kosten voor het energieadvies en ondersteuning die gemaakt zijn vanaf de publicatiedatum van de regeling, 2 augustus 2021, komen in aanmerking voor subsidie.

Subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst. De maximale subsidie is € 2.500,– per bedrijfspand. In totaal is € 28,2 miljoen beschikbaar.

Aanvraag indienen

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen van 1 oktober 2021 t/m 30 september 2022 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de RVO-website is de volledige regeling te vinden.