21 februari 2018

Subsidies voor scholing en ontwikkeling organisaties en medewerkers

Ook in 2018 is via het A&O Fonds Grafimediabranche gebruik te maken van diverse subsidies. Deze regelingen dragen bij aan de ontwikkeling van grafimediabedrijven en het toekomstbestendig houden van de medewerkers.

Binnen het sectorplan zijn nog twee regelingen van toepassing die de instroom van nieuwe medewerkers stimuleren.

  • Om- en bijscholing nieuwe medewerkers. Deze regeling geldt nog tot 1 april 2018;
  • BBL-opleiding van nieuwe medewerkers. Vanaf 1 oktober 2018 is geen gebruik meer te maken van deze regeling.

Eigen subsidies
Naast het sectorplan biedt het A&O Fonds Grafimediabranche ook eigen subsidieregelingen. Het subsidiepercentage van 30 procent op printmedia-opleidingen blijft in 2018 gehandhaafd.

De subsidiemogelijkheden die beschikbaar zijn:

  • Stimuleringsregeling BBL om de instroom van leerlingen voor printmediaberoepen te stimuleren (eenmalige stimuleringspremie van 1.750 euro);
  • Printmedia-opleidingen (maximaal 30 procent van de opleidingskosten);
  • Opleidingen van machineleveranciers (maximaal 10 procent van de opleidingskosten);
  • Tijdelijke regeling van-werk-naar-werk trajecten / mobiliteitsprojecten (maximaal 25 procent).

Van alle regelingen in 2018 is een uitgave gemaakt die zowel digitaal als in gedrukte vorm beschikbaar is. Klik hier voor de digitale versie.

Meer informatie over deze subsidieregelingen is te vinden op de website van het A&O Fonds Grafimediabranche. De aanvraagformulieren zijn via de A&O Fonds website te downloaden.

Voor vragen kunt u het projectbureau van het A&O Fonds Grafimediabranche te bereiken op tel. 0318 53 91 99 of per e-mail via subsidies@aenofonds.nl.