Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten verruimd: nu ook voor grafische bedrijven

Het kabinet heeft besloten om de Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) te verruimen naar alle sectoren. Hierdoor vallen nu ook grafische bedrijven onder deze regeling.

Vernieuwd lespakket papier en karton voor groep 7 en 8 gelanceerd

Vandaag, dinsdag 27 oktober lanceert papierenkarton.nl in samenwerking met KlasseTV en Teachers in Media een compleet vernieuwd lespakket voor leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool.

Cao-overleg voortgezet: complexe onderwerpen in een goede sfeer

Maandag 19 oktober 2020 is het overleg over vernieuwing van de Grafimedia cao voortgezet. Net als de eerste onderhandelingsdag was sprake van een goede sfeer. Niettemin zijn de onderwerpen complex. Er is gesproken over drie thema’s.

Vierde KVGO-enquête laat zien: verbetering is nog niet in zicht

Het dal waarin de grafische sector zich bevindt, lijkt sinds juni gelukkig niet dieper te zijn geworden. Toch blijft verbetering vooralsnog uit. Dit blijkt uit de antwoorden op de vierde enquête onder de KVGO-leden over de effecten van de corona-crisis.

Vernieuwde branche RI&E Grafimedia vanaf 12 oktober in de ‘lucht’

De Werkgroep arbeid en gezondheid grafimedia, waarin zowel vertegenwoordigers van het KVGO als van de vakbonden zitten, heeft verleden jaar opdracht gegeven de branche RI&E te vernieuwen zodat deze aan de stand der techniek voldoet.

Cao-overleg in goede sfeer van start

Vandaag, 6 oktober 2020, zijn de onderhandelingen voor de Grafimedia cao begonnen. In goede sfeer spraken de werkgevers- en werknemersdelegatie over de situatie in de sector. Tevens lichtten de partijen hun voorstellenbrieven toe.

Geactualiseerde Arbocatalogus ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’ goedgekeurd door inspectie SZW

Werkgevers en werknemers moeten zich houden aan de Arbowetgeving. Een hulpmiddel daarbij is een Arbocatalogus. Dit is als het ware een ‘boek met oplossingen’ voor de belangrijkste arborisico’s in de sector. De Arbocatalogus Grafimedia behandelt 7 onderwerpen, waarvan werkdruk en stress er één is. Deze onderwerpen zijn elk uitgewerkt in een eigen arbocatalogusthemanummer. De sociale partners (waaronder het KVGO) hebben het thema over werkstress geactualiseerd en de wijzigingen zijn goedgekeurd door inspectie SZW.

Termijn terugbetalen belastingschuld verder verruimd

Al eerder heeft het Kabinet besloten bedrijven die door de coronacrisis in financiële problemen komen uitstel van betaling van hun belastingschulden te verlenen. Na de bekendmaking van het derde corona-noodpakket is deze regeling nog verder verruimd.

Alles uit de kast om een tweede lockdown te voorkomen!

Beste KVGO-leden,

Vanavond is er weer een persconferentie met Mark Rutte en Hugo de Jonge. Ongetwijfeld zal het kabinet met nieuwe, aanvullende (regionale) maatregelen komen, gezien de onrustbarende toename van het aantal COVID-19-besmettingen.
Als het zo door gaat raakt de zorg opnieuw overbelast en dreigt een tweede lockdown met alle draconische gevolgen voor ondernemers, werknemers en de economie. Als ons gedrag niet verandert, wordt het ongelooflijk lastig om dat te voorkomen.

Leveringsvoorwaarden zeefdruk en sign gepubliceerd

Het KVGO heeft voor de leden die actief zijn in de zeefdruk en/of signing specifieke leveringsvoorwaarden opgesteld. Hierdoor kunnen deze bedrijven leveringsvoorwaarden hanteren die passen bij hun producten en diensten.

Wat is er aan de hand met de algemeen verbindend verklaring van de Grafimedia cao?

Doorgaans wordt de Grafimedia cao algemeen verbindend verklaard (avv). Dan geldt de cao ook voor bedrijven die geen lid zijn van het KVGO. De cao 2018-2020 is niet ge-avv’d. Voordat we ingaan op de redenen daarvoor, leggen we eerst uit hoe avv werkt en waarom we dat willen.

Kosten gebruik AVG-stappenplan bedraagt vanaf 1 oktober 2020 €100,-

Om aan de algemene verordening gegevensbescherming (privacyregelgeving) te voldoen konden leden gratis gebruikt maken van het handige stappenplan van de Stichting AVG voor verenigingen. Hiertoe had het KVGO met deze stichting een overeenkomst gesloten.