Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Tegemoetkoming Vaste Lasten ook in het 4e kwartaal 2021

Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om ook in het 4e kwartaal de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open te stellen voor ondernemers. De regeling TVL Q4 2021 is er voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% minder omzet hebben ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020.

TVL Q4 2021 opent naar verwachting begin december:

  • De TVL-subsidie wordt berekend aan de hand van het omzetverlies, het percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%.
  • Het minimale subsidiebedrag is € 1.500.
  • Het maximale subsidiebedrag is € 250.000.
  • Een onderneming of groep verbonden ondernemingen verwacht minimaal 30% omzetverlies in het 4e kwartaal (Q4 2021) ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 (Q4 2019) óf het 1e kwartaal van 2020 (Q1 2020). U kiest zelf welke referentieperiode voor u het meest gunstig is: Q4 2019 of Q1 2020.
  • De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en heeft minimaal één vestiging in Nederland. Die vestiging heeft een aparte voordeur of opgang los van het huisadres.
  • De onderneming of groep verbonden ondernemingen ontving tussen maart 2020 en 31 december 2021 niet meer dan € 1,8 miljoen aan overheidssteun voor vaste lasten. Bereikt uw onderneming bijna de grens? Dan ontvangt u het bedrag tot € 1,8 miljoen.
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt alle toegekende subsidies na vaststelling openbaar.

Voor de bedrijven, die zijn gestart na 1 oktober 2019 gelden andere referentieperiodes:

Voor informatie en updates: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021 | RVO.nl | Rijksdienst