Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

TenderNed voer voor juristen, maar nog altijd wel een kans

 “Elektronisch aanbesteden via TenderNed is te veel een zaak van juristen en andere specialisten geworden. Staan alle handtekeningen op de juiste plaats, zijn alle vakjes ingevuld, de certificaten in orde?”“Dit betekent dat inschrijven voor kleine en middelgrote bedrijven, ook in de grafische sector, haast onmogelijk is geworden. Maar het betekent niet dat er geen kansen liggen. De boodschap is dat je als kleinere bedrijven bij elkaar moet gaan zitten, een platform moet vormen. Dan kan je wél investeren in de kennis en tijd om bij dat elektronisch aanbesteden mee te draaien. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om veel interessante opdrachten voor vaak grote bedragen.”

Dat vindt Ruud de Bree, al bijna tien jaar mede namens het KVGO betrokken bij het opzetten en verder ontwikkelen van TenderNed, het elektronische netwerk voor overheidsaanbestedingen.

Dialoog
De Bree nam in 1996 namens de sector zitting in een klankbordgroep voor ondernemers, werd daar later voorzitter van en vervolgens ook lid van de integrale gebruikersgroep en is nu nog altijd één van de vier leden van een expert-panelgroep.tenderned_ruud_de_bree

“Bij de afronding van de ontwikkeling van TenderNed hebben de grote gemeenten en organisaties als Rijkswaterstaat of ProRail de overhand gekregen. Daarbij heeft de nadruk bij het inrichten van TenderNed altijd al gelegen op het inrichten van de infrastructuur zelf, met alle juridische en IT-aspecten van dien. Dat betekent echter dat het inkoopproces zelf uit het oog is verloren. Aanbesteden is niet alleen een juridisch verhaal, het moet ook een dialoog zijn tussen de aanbesteder en de inschrijver om zo tot optimale resultaten te komen. Dat doel is naar mijn mening te veel uit het oog verloren.”

Certificaten
Door al die aandacht voor alle – al dan niet vermeende – voetangels en klemmen is meedraaien voor aanbestedingen via TenderNed voor het kleinere grafische bedrijf nauwelijks meer te doen. Vertelde de Bree een paar jaar geleden nog dat aanmelden een kwestie was van hooguit een halve dag werk, tegenwoordig ben je daar vele uren mee bezig áls je de kennis al in huis hebt.

“Je hebt bijvoorbeeld certificaten nodig en moet aan allerlei andere eisen voldoen.” Een bijkomend gevolg is dat MKB-bedrijven ook bestaande opdrachten van overheden kwijt raken. “Gemeenten en andere overheden willen graag elektronisch aanbesteden, dat hoort er zo’n beetje bij. Om de criteria te halen, zijn ze vaak gedwongen allerlei werk op een onnatuurlijke manier bij elkaar te voegen, bijvoorbeeld drukken van het plaatselijke tijdschrift en leveren van kettingformulieren. De plaatselijke drukkerij die al jaren dat magazine drukt moet dan die kettingformulieren erbij nemen om de opdracht te houden en maar zien te regelen hoe ze daar een specialist voor vinden. Ze moeten als drukwerkmakelaar optreden terwijl ze dat misschien helemaal niet willen.”

Krachten bundelen
Maar als je veel kennis en tijd nodig hebt om met TenderNed mee te draaien, dan kan je dat natuurlijk ook regelen, onderstreept De Bree. “Het wordt al zo vaak geroepen, kom bij elkaar en vorm een groepering of platform. Daar zijn inmiddels goede voorbeelden van, ik denk dat er zo’n 25 tot 30 grafische bedrijven en combinaties meedraaien. Door de krachten te bundelen, kan je de expertise in huis halen die nodig is voor TenderNed. Ik zou dan ook zeggen: neem niet weer een accountmanager in huis die met een auto van de zaak langs potentiële klanten moet rijden maar haal specifieke kennis op het gebied van elektronisch aanbesteden binnen. De markt voor overheidswerk is enorm en wordt ook nog steeds groter, ook het kleine en middelgrote grafische bedrijf kan daar op in spelen.”tenderned