Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Terugblik Algemene Vergadering 14-05

Afgelopen dinsdag organiseerden we de Algemene Vergadering van het KVGO. Ruim 110 deelnemers kwamen bij H20, de dynamische Esports Campus in Purmerend, samen voor een inspiratievolle dag. De dag begon voor de leden van de vereniging met het officiële programma. De middag stond in het teken van AI en de grafimediabranche, waarvoor alle geïnteresseerden waren uitgenodigd. Met veel enthousiasme hebben leden, stakeholders en collega’s uit de branche hieraan deelgenomen. Het was een dag vol energie waar wij als vereniging met veel plezier op terugkijken!

Algemene Vergadering

Leden kwamen in de ochtend samen voor de inhoudelijke Algemene Vergadering van de Ledenraad. Naast de jaarrekening van 2023, de benoeming van twee nieuwe bestuursleden en een nieuw ledenraadslid, stond ook het eindbod van de cao-onderhandelingen op de agenda. Na een kort welkomstwoord door onze voorzitter Dick Naafs ging de inhoudelijke vergadering van de Ledenraad van start.

Benoemingen bestuur en ledenraad

Na goedkeuring van de notulen van de vergadering van 19 maart jongstleden, zijn Dick Ranzijn (Rodi Rotatiedruk) en Mathieu Levens (Magneet Communicatie) unaniem benoemd tot het bestuur van het KVGO. Spikker GBU, met als vertegenwoordiger Nelly Oost-Gnodde, is met volledige instemming van de Ledenraad toegetreden tot dezelfde Ledenraad, in segment middelgroot. Samen met de huidige bestuursleden en ledenraadsleden zullen zij zich met enthousiasme en toewijding inzetten voor de vereniging!

V.l.n.r.: Dick Naafs, Mathieu Levens, Dick Ranzijn en Nelly Oost-Gnodde

Cao-eindbod

De afgelopen maanden is er door de werkgevers en de vakbonden in vijf onderhandelingsrondes met elkaar gesproken over een nieuwe Grafimedia cao. Tijdens de vijfde dag bleek dat de afstand te groot was om tot een akkoord te komen. Werkgevers hebben daarop een eindbod geformuleerd dat tijdens de Algemene Vergadering door Marcel de Rooij (AWVN) en Kirsten Linders (adviseur sociale innovatie, cao en arbeidsvoorwaarden bij het KVGO) aan de leden is toegelicht.

De bonden riepen voorafgaand aan de Algemene Vergadering o tot een “ludieke actie”. Voor de deur van H20 hadden inderdaad een aantal leden en vertegenwoordigers van de vakbonden zich verzameld. De Rooy en Linders hebben kort met hen gesproken voor de start van de vergadering. Het eindbod dat is voorgelegd aan de Ledenraad is als volgt:
Looptijd = 24 maanden (tot 1 april 2026)
6% per 1 juli 2024 of 5% plus 1 verlofdag
4% per 1 juli 2025

De Rooy en Linders lichtten toe dat voor het bepalen van het eindbod vergelijkingen zijn gemaakt met andere sectoren. Ook is er gekeken naar of er binnen de sector wel of niet al eerder rekening is gehouden met de hoge inflatie van 2022. Op basis van deze gegevens, en de haalbaarheid binnen de sector, is het eindbod geformuleerd.

De loonsverhogingen in dit eindbod zijn voor de grafische sector historisch hoog. Werkgevers realiseren zich dat deze loonsverhogingen de inflatie niet volledig compenseren. Zij hebben echter op hun beurt óók te maken met gestegen prijzen, bijvoorbeeld van papier en energie. En zijn van mening dat met deze voorgestelde verhoging de prijs voor arbeid past binnen de sector, reëel is én recht doet aan de werknemers.

De Ledenraad heeft vrijwel unaniem ingestemd met het eindbod. Er zijn geen concrete verschillen tussen de segmenten klein, midden een groot zichtbaar geweest. Direct na de stemming is het eindbod gedeeld met de vakbonden en heeft er ter plaatse in Purmerend een persmoment plaatsgevonden. Klik hier voor meer informatie over het eindbod.

Acquisitie

Xander van Beekum, accountmanager van het KVGO, informeerde de leden over het verloop van leden bij het KVGO. Een belangrijk en zeer relevant onderwerp, want het ledenaantal heeft ook betrekking op de dekkingsgraad van een nieuwe cao. Xander kondigde met trots aan dat de dekking is gestegen van 55% (vorig jaar) naar 63,1% op dit moment. Een heel mooie prestatie!

Door middel van de campagne “KVGO Groeit!” willen met nóg meer potentiële leden en oud-leden in gesprek over het KVGO-lidmaatschap. Wij gaan hen dan ook benaderen. Om dit kracht bij te zetten wordt onder andere aan de leden gevraagd een leuk filmpje te maken waarin zij aangeven waarom hun bedrijf lid is van het KVGO. De filmpjes kunnen worden ingestuurd naar info@kvgo.nl.  Uit alle inzendingen wordt een winnaar gekozen, die wordt beloond met een foodtruck voor de deur van het bedrijf. Dus doe mee!

Overigen

De Ledenraad keurde de jaarrekening 2023 unaniem goed. Mark Bonenkamp, voorzitter van de Postcommissie van het KVGO, praatte de aanwezigen bij over de ingezette lobby voor de nieuwe Postwet. Als afsluiting presenteerde Mariska Mooijekind, projectmedewerker communicatie van het KVGO, de campagne Indruk.nu.

Tijdens de vergadering werden de KVGO-leden uitgedaagd om in de komende periode een actieve bijdrage te leveren aan:

  • KVGO Groeit!: waarom ben jij trots op het KVGO? Leden kunnen het antwoord op deze vraag via een leuk filmpje insturen en hiermee een foodtruck voor de deur van hun bedrijf winnen!
  • Indruk.nu: de campagne is actief op TikTok, Instagram en LinkedIn. De kracht zit er nu in dat we met z’n allen deze berichten delen en liken.
  • Week van de Grafimedia: we nodigen de KVGO-leden uit om eind september/begin oktober de deuren van hun bedrijf te openen voor buren, familie, vrienden, studenten, verenigingen, scholen en andere geinteresseerden.
  • Bustrip DRUPA: op 4 juni gaan we met een bus naar DRUPA. De ene helft van de bus zit vol studenten en docenten. De andere helft van de bus willen we vullen met ondernemers. Stap jij ook in?

Een middag vól inspiratie

Tijdens het middagprogramma lieten we ons onderdompelen in de wereld van Artificial Intelligence (AI). Naast de leden waren voor dit deel van de bijeenkomst ook stakeholders en collega’s uit de branche welkom om deel te nemen. Virtuele host Esther Olofsson zorgde samen met voorzitter Dick Naafs voor een verfrissende kick-off, setting the scene. Daarna was het podium voor Maarten Reijgersberg (RAUWcc), founding father van virtual brand ambassador Esther Olofsson, die een key-note presentatie gaf. Hiermee wist hij de zaal te boeien en een link te leggen tussen generatieve AI en het samenbrengen van off- en online middelen.

Interactieve workshops

Na een korte koffiepauze volgden twee rondes van vier interactieve workshops. De workshops stonden allemaal in het teken van AI, met elk een andere invalshoek:  

* Ontdek de kracht van AI
* AI actief: van theorie naar praktijk
* Overwegingen bij het gebruik van AI op de werkvloer
* AI in de grafimedia: kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt

Deelnemers konden vooraf tijdens hun registratie aangeven welke twee van de vier workshops zij graag wilden bijwonen. Deze zijn goed bezocht!

Afsluiting

Voorzitter Dick Naafs sloot de middag af samen met Intergraf Young Talent winnares Pien Haks (GOC). Pien presenteerde haar paper over hoe zíj denkt dat de kansen en bedreigingen van AI eruit kunnen zien voor bedrijven actief in de grafimedia. Zij drukte ons op het hart om de mogelijke nadelen en bedreigingen serieus te nemen, maar tegelijkertijd de kansen en voordelen hierdoor niet te laten overschaduwen. Een mooie, motiverende boodschap.

Aansluitend was er een uitgebreide borrel en buffet én de mogelijkheid voor deelnemers om het kind in henzelf weer naar boven te halen. De photobooth met door AI gegenereerde achtergronden leverde leuke plaatjes op, die men direct op een leuke strook kon printen en meenemen. Anderen stapten in de professionele consoles voor een virtuele race op hoge snelheid. En de echte durfallen waagden zich aan een ware zombiejacht in de VR-wereld. Aanwezigen keerden huiswaarts met een spreekwoordelijke rugzak vól inspiratie, handvatten over hóe de AI-vraagstukken binnen hun onderneming te concretiseren en hopelijk een enthousiast, blij gevoel!

Save the date

We kijken nu al uit naar 14 november, waarop de volgende Algemene Vergadering gepland is! Die dag zullen we samen komen in Hotel Nassau in Breda. De bijeenkomst start die dag om 16:30 en eindigt naar verwachting rond 22:00 uur.

Zin om het hele foto-album van het evenement te bekijken? Klik dan hier.