Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Terugblik AV 15 november 2022

Afgelopen dinsdag organiseerden we de algemene vergadering van het KVGO bij Drakenburg in Baarn. Ongeveer 100 KVGO-leden gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van de grafische industrie en lieten zich bijpraten, opladen en inspireren!

Workshops

We organiseerden 4 interactieve workshops (maatwerk arbeidsvoorwaarden, wijziging pensioenstelsel, samen digitaal veilig & informatieplicht energiebesparende maatregelen) waar leden met elkaar én met KVGO-specialisten de diepte indoken. Ook praatte Jos Steutelings, managing director van het Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie (VIGC) ons bij over hoe hij kijkt naar innovatie in de grafische sector en hoe je je daar op kunt voorbereiden.
Hieronder vind je de presentaties van de workshops en de key note terug.

Benoemingen

Een aantal (her-)benoemingen werd door de ledenraad gedaan voor het bestuur, de ledenraad en de reglementencommissie. Een aantal leden van de onderhandelingscommissie cao (OHC) voor een nieuwe cao werden (her)-benoemd. Een groep van betrokken leden die de komende periode mee zullen zorg dragen voor een sterke cao die het gelijke speelveld op arbeidsvoorwaarden in onze sector zal bepalen. En last but not least: de ledenraad herbenoemde tijdens de algemene vergadering Dick Naafs in zijn rol als voorzitter voor een tweede termijn.

Nieuwe contributiesystematiek

Met elkaar gingen we ook in gesprek over hoe het KVGO waarde toevoegt aan jou als lid van onze vereniging. Want op die manier dragen we bij aan duurzame en sterke grafimedia-bedrijven in Nederland. We bieden je als lid unieke sectorspecifieke kennis & handvatten om beter te ondernemen. We zijn een gids en regisseur in een wereld in beweging. En we zijn de stem van de hele sector bij beleidsmakers en relevante stakeholders.

Om die ambitie ook in de toekomst waar te kunnen maken, willen we daarom groeien. Door de huidige leden nog meer aan ons te binden, maar ook nieuwe leden te laten aanhaken. Dit willen we onder andere doen door het huidige contributiesysteem aan te passen en zo ook nieuwe leden aan ons te binden. Hierbij zullen leden betalen volgens een op hen van toepassing zijnde staffel, gebaseerd op het aantal fte’s in het bedrijf. De grootste schouders dragen in dit model nog steeds de zwaarste lasten, maar door met staffels te werken, zit er in feite een maximum op het uiteindelijke contributiebedrag. Dit zorgt voor een transparant en eenvoudig model waarbij er ook geen degressiviteit per fte meer van toepassing is. En ook het eerder gekende ‘verlaagde tarief’ verdwijnt. Ook is er in de nieuwe contributiesystematiek een ingroeimodel voor nieuwe leden ingeregeld, zodat het extra aantrekkelijk is om aan te sluiten bij onze vereniging.
Op basis van de nieuwe contributiesystematiek werd de begroting 2023 gepresenteerd. Gezien de vragen uit de vergadering, wordt hiervoor op korte termijn met de ledenraad een aparte (digitale) vergadering belegd.

KVGO communicatie

Er vielen twee primeurs te bespeuren tijdens deze bijeenkomst. Zo konden we als KVGO het nieuwe KVGO-magazine aankondigen dat in december op de mat valt bij leden en stakeholders. Een blad van, voor en door KVGO-leden. Om elkaar te inspireren op voor iedere ondernemer relevante onderwerpen. De lancering van het KVGO magazine ging gepaard met het lanceren van een nieuwe KVGO-spot die stil staat bij de maatschappelijke waarde van de grafische sector.
Het filmpje kan je hier bekijken.

Deze inhoud is beschikbaar na acceptatie van de cookies.

Bekijk op Youtube Opened in een nieuw venster

Deze week vernieuwden we bovendien onze website www.kvgo.nl. Hiermee dragen we bij aan jouw online vindbaarheid. Vanaf nu is zoeken op zowel bedrijfsnaam als plaatsnaam mogelijk en binnenkort voegen we een plattegrond toe. Ook gaven we ons team een gezicht, zodat jij makkelijk kan opzoeken wie je binnen het KVGO voor welk onderwerp kunt benaderen.

Op naar volgende bijeenkomsten

Woordkunstenaar Willem Gunneman kreeg de aanwezigen ‘mee’ met zijn muzikale en vocale samenvatting van dag.

Deze ‘Dag van de Grafische Ondernemer’ stond vooral in het teken van elkaar ontmoeten. Met een hapje en een drankje werd er goed genetwerkt tussen leden onderling, maar zeker ook met de aanwezige relaties, KVGO-medewerkers en betrokken stakeholders.
Na de coronajaren waar het lastig was om bijeenkomsten fysiek door te laten gaan, voelde deze bijeenkomst als een verademing. Want een vereniging, dat is toch mensen samenbrengen. In de komende periode zetten we deze weg verder in. Maar noteer nu alvast 30 mei 2023 voor een nieuwe algemene vergadering op een zeer inspirerende locatie!

Heb je nu toch nog vragen, opmerkingen of suggesties? Aarzel dan niet om contact met ons op nemen via info@kvgo.nl. Of bel naar 020 543 56 78.

foto’s Christian Keijsers