Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Terugblik AV 30 mei 2023

Afgelopen dinsdag organiseerden we de algemene vergadering van het KVGO bij de Grafische Werkplaats in Amsterdam. Ongeveer 100 KVGO-leden en vakgenoten gingen met elkaar in gesprek over hoe we samen met elkaar de grafische sector kunnen versterken. En hoe ondernemers hun eigen toekomst en die van hun omgeving kunnen veranderen.

Unieke locatie

Dit keer geen ‘gewone vergaderzaal’. Het KVGO was te gast bij de (typo)grafische werkplaats in Amsterdam. Een unieke locatie waar ambachtelijke technieken zoals letterpress, lino, houtsnede en boekbinden nog elke dag aan de orde zijn! Niet alleen konden we ons verwonderen aan alles wat de werkplaats te bieden heeft. Ook werden deelnemers zelf uitgedaagd om hun vakmanschap te tonen.

Benoemingen

De Ledenraad benoemde Sandra Riezenbos (Veldhuis Media) in de onderhandelingscommissie namens de werkgevers. Deze commissie gaat in de komende periode de belangen voor de werkgevers behartigen bij de cao-onderhandelingen. Paul Volkers (Volkers) treedt toe tot de Ledenraad namens segment middelgroot. Dit geldt ook voor Jacco de Jonge (Van Elst Grafische Afwerking) en Jesse Dirks (Idemia).

Ook het bestuur van het KVGO krijgt in de komende periode versterking. Zo werden Izo Hoytink (ProBook) en Eric Roos (de Toekomst) benoemd als onafhankelijk bestuurslid. Marriël van der Most (Koninklijke Van der Most) neemt plaats in het bestuur van de vereniging namens segment groot.

Dick Naafs, voorzitter KVGO: “Ik ben heel blij met deze versterking van het KVGO-bestuur. We hebben nu in het bestuur een mooie mix van ervaren, dynamische en energieke bestuurders die mee gaan werken aan een toekomstbestendig KVGO. Een dag als vandaag zal meerdere leden inspireren om aan te haken als actief lid. Brancheverenigingen lijken soms een beetje old school, maar juist in deze tijd leveren ze waar ze voor opgericht zijn. Gelijk speelveld en valkuilen, waar mogelijk, voorkomen.”

Blik op de toekomst

Tijdens het plenaire programma namen de trendverkenners en innovatieverkenners van Fountainheads ons mee op sleeptouw naar de toekomst. Insteek van hun verhaal was dat we anders naar onze eigen toekomst durven kijken. En morgen iets anders gaan doen dan vandaag. Op hun vraag kunnen 12 KVGO-leden solliciteren voor de rol van ‘trendverkenner van de grafische sector’. Onder de begeleiding van Fountainheads gaan namelijk 12 grafische ondernemers in de komende periode toekomstscenario’s voor onze sector uitwerken. Deze worden gepresenteerd op de algemene vergadering van het KVGO op 14 november 2023.
Wil je ook meedenken en -werken aan deze scenario’s? Neem dan contact met ons op via info@kvgo.nl.

Ook presenteerden we de eerste resultaten van de KVGO-barometer. Klik hier voor het artikel over de KVGO-barometer. We praatten iedereen bij over het traject naar een nieuwe cao en hoe leden hier input op kunnen leveren. En we lieten ons inspireren over hoe we meer vitaliteit en minder ziekteverzuim bij grafische bedrijven kunnen organiseren. Last but not least: we presenteerden de langverwachte bewustwordingscampagne INDRUK.nu. Met name richten we ons in de komende periode op het bewustmaken van jongeren over datgene wat we als sector zowel maatschappelijk als economisch betekenen. KVGO-leden ontvangen hierover ook apart een set aan communicatiemiddelen om de campagne mee aan te slingeren.

In Amsterdam stonden we dus stil bij de toekomst en wat we samen met elkaar kunnen doen om elkaar en de sector te versterken. De locatie en de onderwerpen leenden zich natuurlijk ook voor een goed netwerkmoment tussen de leden onderling, maar ook met de aanwezige relaties, KVGO-medewerkers en betrokken stakeholders. En daar doen we het voor, want een vereniging, dat is mensen samenbrengen. Noteer dus nu alvast 14 november in de agenda. Dan vindt de volgende algemene vergadering plaats.