Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Terugblik op AV: pensioen en cao

Afgelopen donderdag, 27 juni, werd, voorafgaand aan de KVGO zomerbarbecue, vergaderd over het onderhandelaarsresultaat over het nieuwe pensioen en over de cao-onderhandelingen.  

Cao; De onderhandelingen tot nu toe 

De afgelopen maanden hebben werkgevers en vakbonden in vijf onderhandelingsrondes met elkaar gesproken over een nieuwe Grafimedia cao. Tijdens de vijfde dag bleek de afstand te groot om tot een akkoord te komen. De werkgeversdelegatie heeft vervolgens, na instemming van de Ledenraad, een eindbod uitgebracht: een cao met een looptijd van 24 maanden, namelijk van 1 april 2024 tot en met 31 maart 2026 en een loonsverhoging per 1 juli 2024 met 6% en per 1 juli 2025 met 4%. 

Reactie van de bonden 

De vakbonden hebben het eindbod aan hun leden voorgelegd met een negatief stemadvies. Inmiddels hebben de bonden gemeld dat het eindbod is afgewezen en zij hebben aangegeven dat zij graag opnieuw in gesprek willen met werkgevers. 

Reactie werkgevers 

Tijdens de ingelaste Algemene Vergadering op 27 juni 2024 heeft de werkgeverdelegatie met de Ledenraad van gedachten gewisseld. Werkgevers betreuren dat het eindbod met een negatief stemadvies is voorgelegd en dat dit is afgewezen. Op de achtergrond is er met de vakbonden contact over de ontstane situatie. Zodra daarover meer duidelijkheid is dan informeren wij de leden uiteraard. 

Pensioen 

Ook werd de afgelopen maanden door sociale partners gesproken over de nieuwe pensioenregeling. Sociale partners zijn gekomen tot een mooi onderhandelingsresultaat. De werkgeversdelegatie legde dit op 27 juni ter stemming voor aan de Ledenraad, die unaniem instemde met dit resultaat. 

De vakbonden hebben het onderhandelingsresultaat ook voorgelegd aan hun leden. Dit hebben zij gedaan met een positief stemadvies. Zodra het resultaat van deze stemmingen bekend is kan het resultaat worden vertaald in een transitieplan. Dit transitieplan wordt ingediend bij Pensioenfonds PGB. 

Excedentregelingen 

Bedrijven met een excedentregeling kunnen na indiening van het sectorale transitieplan zelf aan de slag met hun transitieplan. Die transitieplannen moeten uiterlijk op 1 december 2024 worden ingediend bij Pensioenfonds PGB.  

Vragen? 

Neem dan contact op met Kirsten Linders via 020 – 543 56 78 of k.linders@kvgo.nl