Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Terugkoppeling operationeel overleg PostNL

Eén ding staat vast: het KVGO wil meer concurrentie op de postmarkt zodat je als ondernemer niet verrast wordt door wederom prijsverhogingen en/of verdere verschraling van de dienstverlening door PostNL.

Mede daarom voerden we onlangs een gesprek met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat om hen te duiden hoe desastreus de huidige situatie is voor grafische bedrijven door de positie van PostNL. Ook traden we verschillende keren op als contactpersoon tussen KVGO-leden en PostNL. Met als doel om ondernemers vooruit te helpen in hun relatie met dit postbedrijf. En die contacten werpen ook de nodige vruchten af. Tegelijkertijd willen we ons verder ontwikkelen tot een kritische partner van PostNL. En gaan we voortdurend in gesprek met hen om duidelijk te maken dat een aantal van hun keuzes zeer ongewensten effecten hebben in onze bedrijfstak.

Op 12 mei 2023 voerde een delegatie van de KVGO Postcommissie een gesprek met PostNL over operationele zaken die vervelend zijn en/of tot ongewenste effecten bij grafische bedrijven leiden.

Dankzij de input die velen van jullie aan ons bezorgden, hadden we een hele waslijst aan onderwerpen die we ter sprake hebben gebracht. Aan bod kwamen onder meer:

  • kwaliteit van de leveringen poststukken
  • afleveren van de next week voor 16:00 uur
  • geen 24 uur periodiek service
  • communicatie van PostNL richting KVGO-leden
  • bereikbaarheid PostNL voor KVGO-leden
  • aangekondigde prijsstijgingen per 1 juli
  • implicaties van de 2D matrix
  • beleid rond sealing nu en in de toekomst
  • haperingen mijn PostNL

We voerden een kritisch, maar toch ook constructief gesprek met elkaar. PostNL luisterde oprecht naar de bezwaren die door KVGO-leden zijn ingediend en vroeg geïnteresseerd door over de implicaties hiervan bij bedrijven.

Nu komt het erop aan dat er ook iets verandert in het voordeel van de KVGO-leden. PostNL gaat op basis van ons gesprek een aantal dingen uitzoeken. Hierover communiceren we binnenkort door middel van een webinar voor de KVGO-leden.

Ook plannen we in september een nieuw operationeel overleg om opvolging te geven aan de concrete acties. Dus ook hier een oproep aan jullie: heb je operationele zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt? Laat dan zeker van je horen!

Het is volgens ons dus goed dat we weer aan tafel zitten en in gesprek met elkaar kunnen zoeken naar oplossingen. KVGO bepaalt niet het beleid bij PostNL, maar we kunnen wel blijven aandringen op een betere samenwerking met elkaar en het gezamenlijk versterken van de markt.

Mede daarom gaan we naast deze operationele zaken, ook met de Postcommissie op directieniveau in gesprek met PostNL om te kijken naar de stip op de horizon van de postmarkt en hoe we in de keten beter op elkaar in kunnen spelen.

Kortom: er speelt veel, het kan sneller, maar er beweegt ook wel wat.