Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Tijdelijke premiestop voor ASF-Gezondheidszorg

Werkgevers en werknemers hebben in de nieuwe Grafimedia cao afgesproken de reserves van de per 1 januari 2019 beëindigde hardheidsregeling ten goede te laten komen aan werknemers in de grafimediabranche.

De opgebouwde reserves worden gebruikt om de ASF-Gezondheidszorgregeling te financieren.

Geen premie ASF
Deze afspraak geldt voor de periode 1 mei 2019 tot 1 januari 2021. Concreet betekent dit dat over deze periode voor de regeling gezondheidszorg geen premie aan  ASF hoeft te worden afgedragen. Ook wordt  er geen premie ingehouden op het salaris van de werknemers.