Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Toelichting van de voorstellen in eerste cao-ronde

Vanmorgen vond de eerste ronde plaats van de onderhandelingen voor de Grafimedia cao vanaf 2022. Zoals gebruikelijk werd begonnen met het toelichten van de voorstellen.

Perspectief

Reinier de Koning, eerste onderhandelaar namens het KVGO: “Ik wilde graag horen hoe de vakbondsbestuurders tegen de sector aankijken. En uiteraard wilde ik ook graag vertellen hoe het werkgeversperspectief eruit ziet. Ik vind dat er met respect naar elkaar geluisterd is.”

Corona

Uiteraard kwam ook corona ter sprake. De huishoudboekjes van zowel werkgevers als werknemers staan onder druk, aldus Reinier de Koning. Voor de bedrijven komt daar de – wederom – toenemende onzekerheid bovenop. Heeft de Grafimediabranche nog voldoende veerkracht om weer een dip op te kunnen vangen?

Vervolg

Het volgende overleg vindt plaats op dinsdag 14 december.

Zie ook: