Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

‘Transitievergoeding dreigt bedrijven de das om te doen’

In de Tweede Kamer is het debat over de Wet werk en zekerheid (WWZ) in volle gang. Het KVGO mengt zich bij monde van Truus Boomgaard en Richard van den Berg volop in de discussie. Kern van hun bezwaren: De wet werkt contraproductief, is voor ondernemers in de grafimediabranche onbetaalbaar en helpt een goed werkende infrastructuur om mensen van werk naar werk te begeleiden om zeep.

De grafimediabranche is de afgelopen jaren zwaar getroffen door de crisis met vele faillissementen en reorganisaties tot gevolg. Om de gevolgen voor werknemers die werkloos zijn geworden zoveel mogelijk op te vangen hebben de sociale partners jaren geleden het Mobiliteitscentrum C3 opgericht en een Van Werk naar Werkregeling (VWNW) verankerd in de Grafimedia cao. Ruim 70 procent van de werkloos geworden werknemers (ook werknemers vanuit faillissementen) zijn van werk naar werk geholpen.kvgo_ledenr_25_9_13_Truus_Boomgaard1

Wat zijn de belangrijkste bezwaren tegen de Wet werk en zekerheid?
Truus Boomgaard: “De crisis is voor de Grafimediabranche nog niet voorbij. Veel bedrijven hebben nog steeds grote moeite het hoofd boven water te houden en zijn genoodzaakt verder te reorganiseren. Echter, de transitievergoeding die op basis van de Wet werk en zekerheid betaald moet worden dreigt hen de das om te doen. Deze vergoedingen liggen namelijk vele malen hoger dan hetgeen voorheen betaald werd aan outplacementkosten en vergoedingen op basis van sociale plannen.”

Kiezen voor faillissement

Wat zijn de gevolgen?
Richard van den Berg: “Veel bedrijven die de transitievergoedingen op basis van de WWZ niet kunnen betalen zullen noodgedwongen voor een faillissement kiezen om daarna, indien mogelijk, een doorstart te maken.15_09_rvdb_©NFP-140512-017

Als bedrijven een faillissement gaan verkiezen boven een reorganisatie vrezen wij dat dit het einde van het Mobiliteitscentrum C3 zal inluiden. Indien het aantal faillissementen stijgt zullen de kosten van de Van Werk naar Werk regelingen enorm toenemen. Dat is op enig moment niet meer te bekostigen. De bedrijven betalen nu reeds 0,2 procent van hun loonsom voor de VWNW-trajecten voor werklozen uit faillissement die via het mobiliteitscentrum begeleid worden. Bij een toenemend aantal faillissementen zal deze loonsomheffing moeten stijgen en worden opgebracht door steeds minder bedrijven. Tellen we daar de transitievergoedingen bij op, dan is de conclusie dat bedrijven deze extra lasten niet meer willen en kunnen dragen en het mobiliteitscentrum zal niet in stand kunnen blijven.”

Volgende week in Kernnieuws een uitgebreid interview met Truus Boomgaard en Richard van den Berg over de (negatieve) gevolgen van de Wet werk en zekerheid