Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Tweede digitale (besloten) AV KVGO op 17 november 2020

Op dinsdag 17 november jl. organiseerde het KVGO voor de tweede keer dit jaar een (besloten) digitale algemene vergadering (AV).

Voorzitter Dick Naafs: “Onze lang verwachte en gehoopte fysieke bijeenkomst, waar we elkaar weer even in de ogen hadden kunnen kijken, praten, overleggen etc. zit er ook deze keer niet in. We zijn blij het op deze manier te kunnen doen al is het wederom wat eenrichtingsverkeer. Hopelijk is dat bij de volgende bijeenkomst in juni volgend jaar echt over.”
Vervolgens stipte Dick Naafs een aantal zaken aan die binnen het KVGO speelt.

Toekomst KVGO

Met de ledenraad is in de afgelopen periode intensief gesproken over de toekomstige koers van het KVGO en de ledenraad heeft ingestemd met de besproken plannen. In het komende voorjaar zullen de leden daar verder over geïnformeerd worden middels fysieke of digitale road shows.

Beter van Papier

De campagne Beter van Papier is verder ontwikkeld en tijdens de AV werd een filmpje getoond. Op de website van Beter van Papier kunnen KVGO-leden gemakkelijk de materialen downloaden die beschikbaar zijn voor eigen promotie. Filmpjes, beelden t.b.v. social media en de mogelijkheid om drukwerkbestanden te bestellen waarin de eigen huisstijl is opgenomen. Voorzitter Naafs: “Papier is een prachtig circulair product en laten we er trots op zijn!”

Cao-onderhandelingen

Aukje van het Nederend gaf namens de werkgeversdelegatie een toelichting op de laatste stand van zaken m.b.t. de lopende cao-onderhandelingen. Via e-mail en berichten op de KVGO-site worden de leden regelmatig geïnformeerd over de onderhandelingen. De tijdens de AV gestelde vragen over de cao via de chatfunctie, werden na afloop van de bijeenkomst door Aukje beantwoord.

En verder…

De ledenraadsleden werden in staat gesteld om digitaal besluiten te nemen. Zo ging de ledenraad akkoord met het conceptverslag van de AV van 23 juni jl. en na de toelichting van Edwin Iwema (penningmeester) op de financiën van het KVGO, ging de ledenraad akkoord met de conceptbegroting 2021 (inclusief het contributiebesluit 2021) en met het toevoegen van het positief saldo 2020 aan de algemene middelen.

Dick Naafs: “Het jaar 2020 heeft door de coronapandemie veel leden een moeilijke en zware tijd gegeven. Gelukkig heeft de regering kunnen bijspringen en heeft het KVGO daaraan bij kunnen dragen door zeer actieve lobby. Ook heeft het KVGO veel leden van advies kunnen voorzien. We hebben nog nooit zoveel vragen op ons af zien komen. De informatiestroom richting de leden is toegenomen. De leden bijstaan en meenemen in de vele veranderingen en ontwikkelingen, dat is ons doel. Gesprekspartner zijn op het gebied van bedrijfsvoering in alle facetten en fasen van het leven van jullie als ondernemer.
Dat het in december te verschijnen blad KVGOpinie een aftrap mag zijn van de richting waar wij met elkaar naar toe willen gaan. Als het blad goed valt gaan we daar volgend jaar graag mee door.
En dat wij allen gezond mogen blijven en samen met bestuur, ledenraad, leden en alle medewerkers en directie van het KVGO ook in 2021 op de goede koers mogen blijven. Met één focus: dat zijn jullie, leden van onze vereniging.
Dank voor jullie aandacht.”

De AV kan binnenkort worden teruggekeken. We zullen dat melden en de link daarvoor aan de KVGO-leden beschikbaar stellen.