Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Tweede ronde cao-onderhandelingen in goede sfeer verlopen

Donderdag 29 februari vond de tweede dag van de cao-onderhandelingen plaats. In goede sfeer is over meerdere onderwerpen gesproken. 

Inhoudelijke reactie

Werkgevers zijn de dag begonnen met een inhoudelijke reactie op de voorstellen van de vakbonden. Daarbij hebben zij aangegeven dat er, gelet op het belang van de loonontwikkeling, keuzes gemaakt moeten worden over andere voorstellen. Deze voorstellen zijn, binnen de financiële ruimte, niet mogelijk.

Verlof

Voorbeelden van voorstellen die wat werkgevers betreft niet haalbaar zijn, zijn de voorstellen over rouwverlof en financiële aanvulling tot 100% van het loon bij aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof. 

Niet haalbaar

Werkgevers hebben tevens aangegeven dat het voorstel om medewerkers vanaf 60 jaar vrij te stellen van nachtdienst organisatorisch onhaalbaar is. Ook het voorstel om de regeling werktijdvermindering oudere werknemers (de 80-90-100 regeling) uit te breiden naar 7 jaar in plaats van de huidige 5 jaar is onmogelijk. 

Openingsbod

Op het gebied van looptijd en loon werd een eerste voorstel gedaan door werkgevers. Werkgevers hebben een loonsverhoging van 7% in 3 stappen voorgesteld, verdeeld over 18 maanden: 

5% per 1 juli 2024 

1,5% per 1 januari 2025 

0,5% per 1 juli 2025 

Orba

Ten slotte hebben sociale partners stil gestaan bij de implementatie van het nieuwe functiehandboek met het daarbij horende loongebouw en de overgangsmaatregelen die daarbij nodig zijn. Er is afgesproken dat een deskundige van AWVN daarop een toelichting zal geven tijdens het volgende overleg. 

Volgende overleg

Het volgende overleg staat gepland op woensdag 6 maart.

Zie ook: